Fler artiklar om: virke

Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk

Nyligen kom en rapport från en skogsmästare om hur ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt. Nu har även Naturskyddsföreningen sett över frågan och presenterar i en ny stor rapport…

Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt

En ny rapport, som skogsmästaren Annalena Lohaus skrivit åt Greenpeace, visar att det finns hållbara alternativ till Sveriges skogsbruk som kan säkra skogarna mot klimatförändringarna och ge mer produktiva skogar…

Inte ens hälften av kontrollerade virkesföretag får godkänt

Ungefär 30 procent av allt virke i världen beräknas vara illegalt avverkat och för tropiskt virke är siffran 50-90 procent. När Skogsstyrelsen kontrollerade 51 svenska virkesföretag var det bara 25…

Ny enkel metod räddar hotade skalbaggar

Bo Lindman på länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en ny enkel metod att rädda många av de skalbaggar som lägger sina ägg i lövvirkeshögar, men som sedan förstörs när…

Pin It on Pinterest