Fler artiklar om: vindkraftverk

Vindkraftverk förses med AI för att skydda fåglar

På allt fler håll i världen används kameror som känner igen fågelarter vid vindkraftverk. På så sätt kan turbinerna kraftigt sänka hastigheten när exempelvis hotade arter närmar sig. Kamerasystem som…

Ny studie visar olämplig placering av vindkraft och kraftledningar

Var flyger flest fåglar och var flyger de oftast i höjder som kan vara farliga för dem, med tanke på vindkraftverk och kraftledningar? Det var utgångsfrågan för en ny studie….

Unga fladdermöss drabbas hårdast av vindkraftverk

En ny studie från Tyskland har undersökt hur flyttande fladdermöss drabbas av vindkraftverk, men också hur enkelt det är att undvika att de drabbas. Forskarna undersökte 119 individer av fladdermusarten…

Vindkraftsparker hotar värdefull natur i Dalarna

Över 200 vindkraftverk planeras i Ore Skogsrike och i Orsa Finnmark i Dalarna. Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Även flera kända naturreservat berörs av…

Färre fåglar kolliderar med målade vindkraftverk

Att måla ett av bladen på ett vindkraftverk svart kan minska antalet fåglar som kolliderar med vindkraftverket med 70 procent och det är särskilt effektivt för stora rovfåglar. Det visar…

Omfattande fågeldöd i undersökt vindkraftpark i Norge

På ön Smøla i Norge, som ligger ungefär rakt västerut från Östersund, har det i tolv år undersökts hur vindkraftsparken påverkar fågelbeståndet. Resultatet är en ”omfattande fågeldöd” och en osäkerhet…

Ny stor rapport om vindkrafts påverkan på fåglar och fladdermöss

Hur många fåglar och fladdermöss dödas av vindkraftverk? Vad kan göras åt det? Vilka säkerhetsavstånd bör gälla mellan kungsörnars bon och vindkraftverk? Det är några av frågorna som besvaras i en…

Åtgärder utlovade för Nordens värsta vindkraftpark för rovfåglar

Trots Skånes Ornitologiska Förenings varningar byggdes 13 vindkraftverk i ett område med många rovfåglar. Efter bara ett år har minst elva rovfåglar slagits ihjäl av rotorbladen och det är de värsta…

Vindkraftpark byggdes i område med mycket rovfåglar – nu en ”katastrof”

Skånes ornitologiska förening varnade för att vindkraftparken skulle drabba områdets många rovfåglar, men de 13 vindkraftverken byggdes trots det. Nu, efter bara ett år, har minst elva rovfåglar slagits ihjäl…

Tysta vindkraftverk, fläktar och plan tack vare ugglor

Forskare som undersökt hur ugglor kan flyga så tyst har utvecklat en prototyp för turbinblad som kan göra både vindkraftverk, datorfläktar och flygplan betydligt tystare. Materialet efterliknar de intrikata strukturerna…

Test med fågelsäkrare vindkraftverk

Under ett halvår ska vindkraftverk i Skaraborg testa ett nytt varningssystem på vindkraftverk som ska minska antalet kollisioner med fåglar. Tekniken kallas DTBird och har testats på andra håll i…

Trots protesterna – klart för vindkraftverk vid fågellokal på Öland

Albrunna är en känd fågellokal på Öland. Nu har länsstyrelsen gett klartecken för fem nya vindkraftverk i området, trots protester från BirdLife Sverige och Unescos expertorgan för miljöfrågor. Icomos (Unescos expertorgan…

Vindkraftpark får nej – tumlare ska skyddas

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på regeringens begäran yttrat sig om företaget Eons planer på att bygga 300 vindkraftverk söder om Öland. Myndigheten anser inte att tillstånd kan beviljas eftersom…

Radar och fågeltorn ska hjälpa fåglar överleva vindkraft

I Finland har ett vindkraftsföretag inlett ett projekt där radar används för att kontrollera hur fåglar rör sig så att vindkraftverkens inverkan på fåglarna kan minimeras. De har också byggt…

Vindkraftpark tar hänsyn till kungsörnar

Länsstyrelsen har nu fattat ett beslut om de 27 vindkraftverk som skulle byggas i närheten av kungsörnsrevir norr om Östersund och Andreas Ringnér, som upptäckte kungsörnarna i området, är nöjd…

Pin It on Pinterest