Fler artiklar om: Vindelälven

”Europas Amazonas” och två nya områden i Sverige blir biosfärområden

FN-organet Unesco har meddelat att Sverige får två nya biosfärområden; Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen. Det är sammanlagt över 1,6 miljoner hektar där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas….

Sverige föreslås få två nya biosfärområden

Det är Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län som regeringen anser bör utses till Unesco biosfärområden. Det innebär att det i området ska skapas förutsättningar för…

Stort restaureringsprojekt gör Vindelälven till en förebild för framtida forskning

Tack vare ett stort engagemang och samarbete mellan forskare, lokalbefolkning och den lokala fiskenäringen utgör Vindelälven ett unikt objekt för studier av ekologisk återhämtning. För ett år sedan avslutades Vindel…

WWF har utsett Sveriges mest skyddsvärda områden

Under sommaren har WWF låtit allmänheten föreslå och rösta på skyddsvärda favoritplatser i Sverige och nu har en jury utsett vinnarna. Alla områden i listan saknar eller behöver bättre skydd…

Pin It on Pinterest