Fler artiklar om: växter

Även växter är drabbade av massutrotning

När det pratas om massutrotningen av arter är det framför allt djur som brukar avses, men även växter är hårt drabbade. De senaste 250 åren har minst 600 växtarter dött…

Vilken art är det? Natursidans guide till artbestämning

Är du osäker på vad det är för fågel, svamp, insekt, växt, fisk, mossa, groddjur, spindel eller lav du har framför dig? Här är Natursidans guide till hur du får…

Växter drabbas hårt när djur försvinner

Hälften av världens växter är beroende av djur för att kunna spridas. Det gör dem känsliga för klimatförändringar. Vi befinner oss i början av en accelererande massutrotning av arter och…

Parkslide – den invasiva växten som är i en egen liga

Det sprids många idéer om hur parkslide ska bekämpas. Men många av dem förvärrar bara situationen. En av världens främsta experter på ämnet är säker på vad som är den…

Dags att utse Sveriges nationalblomma

I Sverige har varje landskap försetts med en blomma, men det saknas en nationalblomma. Det ska Svenska botaniska föreningen ändra på och anordnar nu en omröstning. Våra grannländer har redan…

Klimatförändringar leder till mindre växtlighet i fattiga länder

En ny studie från Köpenhamns universitet visar att regn skapar allt mindre vegetation i många torra områden i världen. Det kan innebära ännu mer svält och fler klimatflyktingar i framtiden….

Trädgårdsväxten som hotar alvarets ekosystem

Att hitta plantskolor som säljer spärroxbär är inte svårt. Men trädgårdsväxten orsakar problem. SVT Småland rapporterar att den sprids på alvaret på Öland ”i raketfart” och att det kan få…

Stor rapport om världens växter – 2 av 5 är hotade

Växter och svampar är viktiga byggstenar i livet på jorden och är lösningen på många av de stora problem vi står inför. Trots det använder vi bara en bråkdel av…

Vanliga trädgårdsväxters hot mot naturen

”Håll koll på växterna i din trädgård”, det uppmanar en av författarna till ArtDatabankens risklista. Flera arter som är relativt vanliga i trädgårdar bedöms kunna utgöra ett hot mot inhemska…

Fyra viktiga punkter för botanikernas nya ordförande

Engagera fler unga, lyfta föreningens inventeringsprojekt och se till att växter blir en viktigare del av skydd och skötsel av natur i Sverige – det är några av punkterna som Svenska…

Ngorongoro Tanzania afrika

Genomgång av över 22 000 växtarter i Afrika – en av tre kan vara hotade

Framtiden ser inte så ljus ut för den afrikanska floran. Enligt en ny stor genomgång av världsdelens arter är 17 procent av dem hotade, 14 procent ”potentiellt hotade” och ytterligare…

De vilda blommornas dag – över 100 aktiviteter i Sverige på söndag

Söndag den 17 juni är det ”De vilda blommornas dag” (DVBD). Temadagen startades av Svenska Botaniska Föreningen för 16 år sedan och erbjuder mängder av blomstervandringar runt om i landet.  De vilda…

En av fem växter riskerar utrotning när jord- och skogsbruk expanderar

Enligt nya studien ”State of the World’s Plants”, som skrivits av 80 experter, är 21 procent av världens 391 000 kända växter hotade. Det beror framför allt på att människan…

Rådjur viktiga för växters fortlevnad

Forskare vid Stockholms universitet samlade in 219 rådjursspillning på Selaön i Mälaren. Därefter torkades och smulades det sönder och odlades sedan i växthus. Det visade sig att spillningen innehöll frön…

Pin It on Pinterest