Fler artiklar om: vattennivå

Stor risk för vattenbrist i Sverige i sommar

På många håll i Sverige är grundvattennivåerna så låga att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Om det inte kommer mycket nederbörd under våren kommer det krävas särskilda åtgärder i sydöstra Sverige,…

Vattenkraftverk ödelägger sjön Yxern – får 151 miljoner i miljöbidrag

Småskaliga vattenkraftverk som inte är miljöanpassade tömmer sjön Yxern på vatten och förstör för vattnets fisk- och fågelliv. Fem av vattenkraftverken ägs av Tekniska verken och producerar tillsammans mindre grön…

Havsnivån stiger snabbare än beräknat enligt ännu en studie

Ännu en studie har kommit fram till att havsnivån kommer höjas snabbare än vad FN:s stora IPCC-rapport kom fram till. I IPCC-rapporten överskattades havsnivåökningen under 1900-talet enligt en ny studie…

IPCC: Människans klimatpåverkan är klarlagd

Idag presenterade IPCC (FN:s klimatråd) sin senaste rapport om klimatet och den slår framför allt fast de tidigare rapporternas resultat med än större säkerhet. Rapporten kan sammanfattas med att både…

Pin It on Pinterest