Fler artiklar om: vattenkraft

Rekordmånga dammar revs i Europa 2021

Aldrig tidigare har så många vattendrag frigjorts från dammar i Europa och allt fler länder engagerar sig. Ökningen, som presenteras i rapporten ”Dam Removal Europe Annual report 2021”, beror förvisso…

Nya dammrivningar återskapar 386 km vattendrag i Europa

Nya dammrivningsprojekt har fått finansiering, vilket kommer gynna många hotade fiskarter och hela ekosystem. 51 procent av världens fiskar lever i sötvatten och de får det allt svårare enligt rapporten…

Rekordstor dammrivning överträffade förväntningar för naturen

De stora vattenkraftverksdammarna orsakar stora ingrepp i naturen och förstör för många vattenlevande djur och växter. När dammar rivs går dock återhämtningen oväntat fort. De höga betongmurarna vid dammarna hindrar…

Riksdagen stoppar miljöanpassning av vattenkraft

Under onsdagen röstade C, SD, M och KD som väntat igenom en paus av miljöanpassningen av svensk vattenkraft, trots kritik från EU och naturorganisationer. Riksdagsmajoriteten ska nu utnyttja alla möjligheter och undantag…

Sorstafors-vattenkraftverk

Hård kritik mot att högerpartier vill stoppa miljöanpassning av vattenkraft

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill pausa processen för att miljöanpassa svenska vattenkraftverk. Naturskyddsföreningen och WWF är kritiska och hänvisar till en ny rapport från Forskningsinstitutet IVL som visar att…

Damm i Helsingfors ska rivas – fiskar återfår å

Stadsmiljönämnden i Helsingfors beslöt i veckan att dammen i Vanda å ska rivas. Med rösterna 12-1 röstades rivningen igenom under tisdagen. Dammen har hindrat fiskar att vandra i Vanda å…

Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft

Minskad kraft på ungefär 3 procent per år – så lite skulle det kosta att kraftigt öka den biologiska mångfalden i landets vattenkraftstörda älvar. Vattenkraft har återigen blivit en het fråga….

Ny kampanj ska få vattenkraft att miljöanpassas

All annan industri måste miljöanpassas, varför inte storskalig vattenkraft? Det frågar sig Älvräddarna och startar nu en kampanj och namninsamling för att få politiker att agera. SVT:s uppmärksammade serie ”Fiskarnas…

Sorstafors-vattenkraftverk

Naturskyddsföreningen: Risk för försvagning av miljöhänsyn i vattendrag

Många svenska vattendrag mår inte bra och miljöanpassningarna släpar efter. Trots det röstade riksdagen nyligen igenom vad som riskerar bli en ytterligare försvagning av miljöhänsynen inom svenska vatten. Naturskyddsföreningen oroas…

Fiskar frodas direkt efter dammrivning

Året efter att Nianån rensats från ett småskaligt vattenkraftverk som hindrade fiskarnas vandring kunde det ses ett positivt resultat. Det var för fem år sedan som Hudiksvalls kommun tillsammans med…

Vattenkraftverk köps upp och läggs ned – skapar vandringsleder

Det är Gävle och Ockelbo kommun som vill köpa flera vattenkraftverk längs Testeboån och sedan stänga ner dem. Åtgärden ska underlätta för fisken att vandra upp längs ån, som är…

Vandrande fiskar har minskat med 93 procent i Europa

En ny rapport visar att Europas vandrande fiskarter har kollapsat. På 50 år har de i snitt minskat med 93 procent. Globalt är minskningen 76 procent. Anledningen är att vi…

Laxar i exploaterade vattendrag sämre på att anpassa sig

Manipulerade floder i Kalifornien gör att kungslaxen anpassar sig sämre till förändringar. Det blir svårare för fiskarna att tajma sin vandring ut i haven när inte floderna är fria. Dammar…

Floden Hiitolanjoki

Framgångsrikt projekt i Finland tar bort hinder från floder

WWF i Finland har tillsammans med partners och en del kända ansikten lyckats få igenom den största återställandet av en flod i landets historia när tre dammar tas bort från…

Nya vattenkraftregler: branschen nöjd, miljörörelsen delvis kritisk

Regeringen tillsammans med M, KD och C har presenterat nya regler för svensk vattenkraft. Branschen är nöjd, men miljöorganisationer är delvis mycket kritiska mot att många kraftverk slipper undan miljökrav….

Pin It on Pinterest