Fler artiklar om: varg

Ökat antal vargar i Sverige

Enligt vinterns inventering finns det nu ungefär 460 vargar i Sverige. Det är en ökning för tredje året i rad, men problemen med inavel är fortfarande ungefär lika stora. Ökningen…

Internationell uppmärksamhet för Sveriges beslut att halvera vargstammen

S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) vill mer än halvera antalet vargar i Sverige. Beslutet från regeringen grundar sig på att ”människor som hör av…

M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet

Det finns nu en riksdagsmajoritet för att försvaga artskyddet och att kraftigt minska den svenska vargstammen. Moderaterna uttrycker det som att ”hotet från artskyddet ska avvärjas”. Det är Moderaterna, Centerpartiet,…

Även invandrade vargar är nära släkt

Den svenska vargstammen är kraftigt inavlad. För att öka den genetiska variationen behövs det komma in vargar från Ryssland. Nu visar ny forskning att även dessa vargar är nära släkt…

Vargar återfår skydd i USA

Trump-administrationen tog bort skyddet för USA:s vargar, men nu har en domstol gett arten skyddet åter. Vargen togs bort från listan över hotade arter under Trump-eran, men även Biden-administrationen har…

Minst 7 procent av Sveriges vargar ska skjutas

I Sverige finns bara ungefär 395 vargar och populationen av det fridlysta djuret är starkt inavlad. I licensjakten som inleds idag får trots det 27 vargar skjutas. Något som väcker…

Känn igen spår av rovdjur

När snön lagt sig över landskapet börjar en spännande tid då det finns möjlighet att hitta spår efter vilda djur. Här under finns tips om hur du lär dig känna…

Sveaskog ansöker om skyddsjakt på varg för att minska älgstammen

Skogsbolagen och markägarna Sveaskog och Stora Enso har ansökt om skyddsjakt på två vargar i Dalarna. Detta eftersom de vill förhindra skador på tallplantor. Det rapporterar Svensk jakt. Två jakthundar…

”Sverige behöver fler vargar – vi är sämst i EU”

En stor majoritet av svenska folket är positiva till varg. Nu har Svenska Rovdjursföreningen startat en namninsamling för att sätta press på riksdagspartierna och få dem att inse vilka fördelar…

Årets licensjakt på varg kan drabba naturturism

I vinter får det skjutas 33 vargar i licensjakt. Det har länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebro län tagit ett gemensamt beslut om. Beslutet får kritik från Svenska Rovdjursföreningen som…

WWF satsar på innovationsfond för rovdjur

Har du någon idé som du tror kan öka chansen för livskraftiga rovdjursstammar eller minska konflikterna mellan rovdjur och människor? Då kan du söka bidrag från Världsnaturfonden WWF:s nya fond…

Naturvårdsverket: Så beräknas antalet vargar

I förra veckan riktade Svenska Rovdjursföreningen återigen kritik mot Naturvårdsverket för deras sätt att räkna vargar i Sverige. Föreningen menar att antalet är betydligt färre än vad myndigheten kommer fram…

”Grovt felaktig” beräkning av antalet vargar i Sverige

Naturvårdsverket har meddelat att antalet vargar ökat i Skandinavien det senaste året. Sammanlagt menar myndigheten att det nu finns cirka 395 vargar i Sverige och 480 i Skandinavien. Men uträkningsmodellen…

Vargar får fullt skydd i Slovakien

Från och med den 1 juni 2021 är vargen skyddad i Slovakien. Efter en lång kamp med 51 000 namnunderskrifter och stöd av 31 organisationer har nu jakten på varg…

Även svenska vargar jagar vildsvin

Vargar ser vildsvin som byten och kan påverka så att de blir skyggare och undviker öppna marker. Det berättar Henrik Thurfjell, på SLU Artdatabanken, som forskat både på vargar och…

Pin It on Pinterest