Fler artiklar om: vålådalen

Ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags – kom inte överens

Naturvårdsverket har meddelat att det inte blir någon nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. Organisationerna som ingår i projektet är ”inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för…

Planerna på att skapa Sveriges största nationalpark fortsätter

Det har gått fyra år sedan de första förstudierna inleddes. Nu fortsätter länsstyrelsens diskussioner med alla inblandade parter för att se till att Sveriges största nationalpark kan bildas. – Utgångsläget…

Årets naturum 2015 har utsetts

Naturum Vålådalen i Jämtlandsfjällen har nyligen utsetts av Naturvårdsverket till Årets naturum. De får priset för att de ”bjuder in besökare till diskussion kring fjällens nyttigheter” och jobbar ”på ett…

Naturvårdsverket: Nationalpark i Bästeträsk och fyra andra områden

Under de kommande sex åren kommer Naturvårdsverket prioritera skapandet av fem nya nationalparker: Åsnen, Vålådalen/Sylarna/Helags, Reivo, Nämdöskärgården och Bästeträsk-området. Dessutom föreslås utvidgande av tre befintliga nationalparker. – Det är roligt…

Plan för ny nationalpark i Vålådalen, Sylarna och Helags

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län har bestämt sig för att inleda den stora process som så småningom kan leda till att det bildas en nationalpark i Vålådalen, Sylarna och Helags….

Bra förutsättningar för ny nationalpark

Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med den förstudie som de fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram. Förstudien gäller en ny nationalpark i Sylarna-, Helags- och Vålådalenområdet och…

Pin It on Pinterest