Fler artiklar om: ursprungsbefolkning

Historisk seger – urfolk ska kompenseras för skogsskövling

För nästan 40 år sedan skövlades Ashaninka-folkets skog i Brasilien för att bli råvaror till den europeiska möbelindustrin. Nu har en nästan 25 år lång rättsprocess avgjorts och Ashaninka kommer…

Planer på Latinamerikas största kolgruva stoppas

Det beskrivs som Davids seger över Goliat när planerna på att bygga Latinamerikas största kolgruva stoppas, tack vare gemensamma insatser från miljöaktivister, ursprungsbefolkningen och miljöorganisationer. Därmed undviks ungefär 4,5 gigaton…

Urfolks mark har ofta högre biologisk mångfald än naturreservat

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen och många av världens länder misslyckas med att hindra förlusten av biologisk mångfald. En ny studie visar att i områden som tillhör ursprungsfolk…

Viktig seger för ursprungsbefolkning i Amazonas

Staten i Ecuador har stoppats från oljeexploatering på ursprungsbefolkningen Waoranis mark. Domstolsbeslutet kan bli vägledande och innebära skydd för enorma ytor regnskog. Regeringsrepresetanter hade med sig gåvor och vidlyftiga löften…

Domstol stoppar gruvbolag på urfolks mark i Ecuador – ”historisk seger”

En domstol i Ecuador har stoppat en stor gruva med verksamhet på ursprungsbefolkningen Cofáns land, intill en nationalpark. Beslutet kallas en milstolpe och en ”historisk seger” för ursprungsbefolkningens rättigheter i…

Ursprungsbefolkningar får stärkt roll i skydd av naturområden

På klimattoppmötet i Bonn beslöt världens regeringar att för första gången ge världens ursprungsbefolkningar en ledarroll när det gäller att skydda skogar och begränsa global uppvärmning. Dessutom gavs de stärkta…

Sverige sämst på urfolks miljöinflytande över gruvor och vindkraft

En vetenskaplig studie har jämfört vilken möjlighet ursprungsbefolkningen i olika länder har att påverka miljöbedömningar vid exempelvis gruvor och vindkraftparker. Slutsatsen är att Sverige är sämst av de fem undersökta…

Sju av Sveriges största banker investerar i skövling av regnskog på Borneo

Danske Bank, Skandia, Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken, samt i viss mån även SEB och Swedbank investerar tillsammans miljarder i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo….

Oljeterminal i Arktis hotar natur, fiske och renskötsel

En oljeterminal som ska byggas i norra Ryssland vid Tanalau, där Yeniseifloden möter Norra Ishavet, saknar den teknik som krävs för att sanera oljeutsläpp, enligt miljöorganisationerna Greenpeace och WWF.  …

Byggandet av oljeledningen i North Dakota stoppat

De federala myndigheterna har beslutat att stoppa byggandet av en del av den hårt kritiserade oljeledningen i North Dakota. Oljeledningen har lett till enorma protesterna av tusentals personer (läs mer här)…

USA:s ursprungsbefolkning i enorma protester mot oljeledning

Den största folksamlingen av ursprungsbefolkning i USA på över 100 år pågår just nu. Över 3000 personer har samlats i Cannon Ball, North Dakota och de får även stöd av 30 miljöorganisationer i…

Pin It on Pinterest