Fler artiklar om: urfolks rättigheter

Ännu ett oljebolag lämnar Alaska efter protester från urfolk och miljörörelsen

Oljebolag vill borra efter olja i USA:s största naturreservat, men lokalbefolkningens och miljörörelsens protester har resulterat i att hittills två bolag gett upp och lämnat området. Biden-administrationen har förvisso lovat…

Sveriges behandling av urfolk får kritik av Amnesty

Värnar inte tillräckligt om samers rättigheter. Rapporten ”The state of the world’s human rights” går igenom världens länder och hur de mänskliga rättigheterna hanteras. Sverige får bland annat kritik för…

Greenpeace International anmäler Sveaskog för brott mot urfolks rättigheter

Det statliga svenska skogsbolaget Sveaskog anmäls till den internationella skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council. Anledningen är att bolaget ska ha brutit mot reglerna om urfolks rättigheter. Det är Greenpeace International som…

”Sveaskogs agerande innebär att staten återigen tar mark från samebyar”

Sveaskog har den senaste tiden fått hård kritik för att de fortsätter kalhugga i viktiga renbetesområden. Sveaskog slår ifrån sig kritiken, men Svenska Samernas Riksförbund begär nu ett möte med…

Skogsuppror mot ”Sveriges koloniala skogsskövling”

Just nu pågår en kampanj mot vad som kallas ”Sveriges koloniala skogsskövling”. Bakom kampanjen står samiska aktivister, Fältbiologerna och Extinction Rebellion. – Kolonialstaten Sverige förödmjukar och exploaterar samernas existens genom den…

Fältbiologkrönikan: Sverige – en hycklare i miljöfrågor

Politiker älskar att prata om hur ”miljövänligt” Sverige är. Tyvärr är Sveriges gröna image en falsk myt. Bakom hyckleriet är Sverige ett av världens värsta länder för miljön, som bär…

Historisk seger – urfolk ska kompenseras för skogsskövling

För nästan 40 år sedan skövlades Ashaninka-folkets skog i Brasilien för att bli råvaror till den europeiska möbelindustrin. Nu har en nästan 25 år lång rättsprocess avgjorts och Ashaninka kommer…

Urfolks mark har ofta högre biologisk mångfald än naturreservat

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen och många av världens länder misslyckas med att hindra förlusten av biologisk mångfald. En ny studie visar att i områden som tillhör ursprungsfolk…

Seger för Ecuadors urfolk – oljebolag stoppat från deras mark

Waorani-folket i Ecuador har vunnit en viktig seger för Amazonas regnskog. En domstol fastslog att ett oljebolag inte har rätt att exploatera deras mark i Amazonas. Oljebolaget fick först tillstånd…

Domstol stoppar gruvbolag på urfolks mark i Ecuador – ”historisk seger”

En domstol i Ecuador har stoppat en stor gruva med verksamhet på ursprungsbefolkningen Cofáns land, intill en nationalpark. Beslutet kallas en milstolpe och en ”historisk seger” för ursprungsbefolkningens rättigheter i…

Hård kritik mot Sverige – samer måste få inflytande över exploatering av natur

Sverige har vid flera gånger tidigare fått internationell kritik av FN för sin behandling av samerna, men nu kommer kritiken från högre instans än tidigare, enligt SVD. 47 utrikesministrar i Europarådets…

Ursprungsbefolkningar får stärkt roll i skydd av naturområden

På klimattoppmötet i Bonn beslöt världens regeringar att för första gången ge världens ursprungsbefolkningar en ledarroll när det gäller att skydda skogar och begränsa global uppvärmning. Dessutom gavs de stärkta…

Pin It on Pinterest