Fler artiklar om: unesco

”Europas Amazonas” och två nya områden i Sverige blir biosfärområden

FN-organet Unesco har meddelat att Sverige får två nya biosfärområden; Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen. Det är sammanlagt över 1,6 miljoner hektar där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas….

Polen vill få bort Białowieżas status som världsarv

Polens miljöminister Jan Szyszko vill att urskogen Białowieża förlorar sin status som Unesco världsarv. Han påstår att skyddet av skogen är olagligt. Polens miljöminister Jan Szyszko, har kritiserats hårt eftersom…

Unesco uppmanar Polen att sluta avverka i urskogen Bialowieza

Polen avverkar skog i världsarvet Białowieża trots massiv kritik från naturorganisationer, allmänhet och EU. Nu anser även FN-organet Unesco att avverkningarna måste stoppas. Det var i januari som “Szyszkos lag”…

Över 100 världsnaturarv har påverkats negativt av människan senaste 25 åren

Över 100 av UNESCOs världsnaturarv har påverkas negativt av människan, enligt en ny rapport. 63 procent av världsarven har påverkats av turism, vägbyggen, jordbruk och av att infrastrukturer och samhällen har…

Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker, 3 hektar avverkas i timmen

Illegal skogsavverkning pågår för fullt i Rumäniens unika urskogar. Skogarna köps upp av utländska investerare och timret görs till pellets som används vid uppvärmning av villor i Österrike och Tyskland….

Höga betyg till svenska naturarv i internationell genomgång

IUCN har i en ny rapport gått igenom tillstånden i världens naturarv. Över 60 procent av dem ser ut att ha relativt bra framtidsutsikter, men för 19 av de 228…

Pin It on Pinterest