Fler artiklar om: Svenskt Friluftsliv

Betydligt mer pengar till friluftsorganisationer 2016

Regeringen har beslutat om en kraftig ökning av projektbidragen till friluftsorganisationer 2016. Det innebär att fler organisationer än tidigare får dela på mer pengar för att få fler personer att…

Stora satsningar på friluftsliv för barn i Sverige och Norden

I regeringens nya budgetproposition ingår ökade anslag till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Dessutom inleds i år projektet ”Friluftsliv i Norden” där de nordiska ländernas friluftsorganisationer…

Sveriges friluftskommuner 2014 har utsetts

För femte året i rad poängsätts kommuner utifrån hur de jobbar med friluftslivet i form av aktiviteter, planering, information och samverkan med andra aktörer. I år får Leksand, Söderhamn och Örebro…

Jägareförbundet organiserar friluftsdagar för nya svenskar

Igår och idag anordnas friluftsdagar för skolungdomar med utländsk bakgrund på olika platser runt om i landet. Dagarna ingår i projektet ”Nya svenskar i naturen” som ska öka intresset och…

Pin It on Pinterest