Fler artiklar om: svartoxe

Brist på gamla träd – var femte vedlevande skalbagge i Europa hotad

I en ny rapport från Internationella naturvårdsunionen (IUCN) är nästan en femtedel av Europas vedlevande skalbaggar hotade. De behöver gamla träd, död ved och förmultnande trädstammar för att överleva och…

Pin It on Pinterest