Fler artiklar om: strandskydd

Ny rapport: Strandskyddet ihåligt och hotas av ytterligare försvagning

En ny genomgång av Naturskyddsföreningen visar att 93 procent av 693 granskade ansökningar om exploateringar av stränder har getts dispens från strandskyddet. Varje år ges dispenser till tusentals exploateringar, trots…

Uppgörelse om stränder och skogar

Det har nåtts en uppgörelse om strandskyddet och skyddet av våra skogar. Både Centerpartiet och Miljöpartiet uppger sig vara nöjda. Partierna har kommit överens efter förhandlingar med Socialdemokraterna under hösten….

Hårt utsatta ålgräsängar ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring

En ny studie har kommit fram till att förlorade ålgräsängar orsakar frisättning av stora mängder kol och kväve, som bidrar till ökande klimatförändringar och övergödning. Dessutom slår det hårt mot…

Svenska folket och miljöorganisationer vill ha starkt strandskydd

En statlig utredning presenterade i december 2020 förslag på en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. En ny undersökning från Kantar Sifo visar att 6 av 10 svenskar är emot…

Kritik mot nedmonteringen av strandskyddet: ”mycket oroade”

I januariavtalet mellan regeringen, C och L beslutades om en utredning för att göra om strandskyddet i grunden. Nu är den klar och möter hård kritik från Sveriges naturorganisationer. Utredaren…

Ny studie: Strandskyddet behöver värnas

Regeringen har gett i uppdrag att utreda strandskyddet för att underlätta strandnära byggen på landsbygden. Nu visar ett nytt forskningsprojekt att det sällan ges skydd där behovet är stort. Det…

Kraftig ökning av strandbyggen, nu ska strandskyddet kontrolleras i tio län

Hur har privatpersoner och företag byggt längs med strandkanten? Har allmänheten möjlighet att promenera längs vattnet och ges växter och djur tillräckligt skydd i närheten av sjöar och vattendrag? Det…

Ökat strandskydd i Skåne för att skydda hotade arter

Skåne genomför just nu en översyn av strandskyddet och kommer troligen få 37 procent större områden med utvidgat strandskydd. Det är en viktig åtgärd för att skydda många av Sveriges…

Naturskyddsföreningen sågar regeringens naturvårdspolitik i ny rapport

Naturskyddsföreningen har släppt en så kallad vitbok, som går igenom hur regeringen har hanterat naturvårdspolitiken mellan 2010 och 2014 och kritiken är inte nådig. – Det är ett dystert bokslut för…

Pin It on Pinterest