Fler artiklar om: skyddsvärd skog

Kommunen stoppar avverkningen i Garphytteklint

Den långa kampen om Garphytteklint har nu nått en mycket viktig delseger – Örebro kommun har beslutat att inleda beredning av att skapa ett kommunalt naturreservat i området. Bakgrunden till kampen…

Protester mot att populär skog med höga naturvärden ska avverkas

Den stadsnära naturskogen Fallebo i Oskarshamn hotas av avverkning, trots höga naturvärden och trots att det är ett populärt utflyktsmål för boende i området. Flera miljöorganisationer protesterar mot avverkningen som…

Kommun överklagar nej till naturreservat

Efter att länsstyrelsen avbröt sina försök att bilda ett naturreservat vid Garphytteklint har flera privatpersoner och Naturskyddsföreningen överklagat beslutet. Nu väljer även Örebro kommun att ta ärendet vidare och vill…

Hotade arter upptäckta i skogar som ska avverkas

I över 30 års tid har ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker” inventerat avverkningshotade skogar med höga naturvärden. Genom åren har det lett till att flera skogar skyddats och att hundratals människor…

Ideella krafter har inventerat alla skyddsvärda skogar i Orsa

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har gjort ett stort arbete med att inventera alla skyddsvärda naturskogar över 30 hektar i hela kommunen. Det ideella arbetet vill de nu att berörda parter…

Domstol stoppar avverkning av populär ”trollskog”

Efter en lång kamp har avverkningshotet avvärjts åtminstone tillfälligt. Ornö ligger i Stockholms södra skärgård i Haninge kommun. Den mäter 15 km på längden och 3-4 km på bredden är…

Skogar med nya arter avverkas vid Unnån i Dalarna

I skogarna vid den oreglerade Unnån i Dalarna har helt nya insektsarter för vetenskapen upptäckts av forskare. Trots detta kalavverkas de artrika skogarna som kantar ån och som tidvis svämmas…

Skog med hotade fladdermöss avverkad – markägare friad

Markägaren polisanmäldes sedan hen kalavverkat sin skog i Minnesberg i Trelleborg. Den lilla skogen var väldokumenterad för sina höga naturvärden och boplats åt sju fridlysta fladdermusarter. Åklagaren la dock ner…

Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper – blir upp till markägare

Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. Efter årsskiftet kommer Skogsstyrelsen sluta registrera nyckelbiotoper när de är ute och tittar på avverkningar. Det blir nu upp till markägaren att själv registrera…

Avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar – ”oacceptabelt”

I ett öppet brev från 16 organisationer uppmanas regeringen, riksdagen och myndigheter att stoppa avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och skogar med höga naturvärden. Hittills har det…

Kalavverkningarna fortsätter i skyddsvärda Venjans Skogsrike

Ett skogsområde med höga naturvärden i Venjans Skogsrike i Dalarna som har föreslagits att bli reservat kommer inte att skyddas eftersom delar har avverkats. Det framgår av en skrivelse från Länsstyrelsen…

Naturvärden utplånas när granbarkborrar bekämpas

Ett hundratal granar har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna mitt i Länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland. Men enligt Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sker ingen avverkning, det är en ”avbarkning”…

Upprop: Avverka inte skogen vid Njuonniesvarrie

I veckan skickades ett brev med underskrifter till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gällande över 100 hektar avverkningsanmäld naturskog vid berget Njuonniesvarrie, utanför Sorsele. Sveaskog och myndigheterna uppmanas att inte låta…

Riksdagen uppmanas stoppa Sveaskogs avverkningar

Denna vecka skickade Föreningen Skydda Skogen ett brev till miljöministern, landsbygdsminister och näringsministern samt riksdagsledamöterna i Näringsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet om två värdefulla skogsområden i Sorsele kommun som Sveaskog planerar att…

Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten

Sveaskog ska avverka flera naturskogar med höga naturvärden i närheten av Sorsele, Västerbotten. I ett myrområde vid Abmobäcken 15 km söder om Sorsele är det två avverkningsanmälningar på 20 och…

Pin It on Pinterest