Fler artiklar om: Skövlingen av skyddsvärda skogar

Skövlingen av skyddsvärda skogar del 4: Fjällnära skog ska kalavverkas

Sydost om sjön Messlingen i Härjedalen avverkades ett område gammelskog för fem år sedan. Det var en del av en skog som ingick i ett stort väglöst skogsområde upp mot…

Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 3: Gammelskog blir flis i Dalarna

6 500 arter är beroende av död ved i Sverige och ungefär 1 000 av dessa är hotade. Tusentals av de träd som avverkas och som skulle ha varit lämpliga…

Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 2: FSC-bolag kalavverkar trots höga naturvärden

Hundratals skyddsvärda skogar har avverkats i Sverige de senaste åren, enligt Malin Sahlin på Naturskyddsföreningen. Detta trots att markägarna har fått ta del av inventeringsresultaten som visar skogarnas naturvärde. Ett…

Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 1: Längs vatten med rödlistade arter i Orsa

Längs med skyddsvärda vattendrag i norra Dalarna i Orsa kommun, har skogen kalavverkats på flera ställen. Skogsbolag ska spara kantzoner längs vattendrag vid avverkning enligt skogsvårdslagen, men de kantzoner som…

Pin It on Pinterest