Fler artiklar om: skogsstyrelsen

Stark granskning av skogsindustrin i ny bok

Att allt inte står rätt till i skogsindustrin har framkommit i åtskilliga rapporter, upprop och artiklar genom åren. Trots det har intresset från de stora granskande redaktionerna varit svalt för…

Skogsstyrelsen: trenden i skogen är negativ

I stort sett samtidigt som en riksdagsmajoritet beslutat om en skogspolitik som naturföreningar kallar ”ett gigantiskt misslyckande” och ”bäst före-datum har passerat i skogspolitiken” redovisar också Skogsstyrelsen att det inte…

Skogsstyrelsen begär kraftigt ökad budget till naturhänsyn

De senaste åren har flera domslut visat att skogsägare behöver ta större hänsyn till skogslevande arter enligt artskyddsförordningen och att de har rätt till ersättning när de inte får avverka…

50-tal organisationer kräver ny ledning för Skogsstyrelsen – regeringen förlänger

I ett öppet brev kräver organisationerna att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist inte får förlängt förtroende när hans nuvarande förordnande löper ut den 24 februari. Undertecknarna anser att myndighetens naturvårdsarbete har…

Klartecken till en tredjedel av avverkningsanmälningarna i fjällnära skog

Under 2021 slogs det rekord i antal ansökningar om att få avverka i fjällnära skog. Nu har Skogsstyrelsen fattat snabba beslut om dessa 313 anmälningar och kommit fram till att…

Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i ädellövskog

Enligt ny preliminär statistik från Skogsstyrelsen ökade intresset för att avverka skogar under 2021 jämfört med året innan. Ökningen var särskilt markant i ädellövskogar. Ökningen sett över all form av…

Skogsstyrelsen slutar registrera, börjar avregistrera nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen meddelar idag att man slutar registrera nyckelbiotoper, dessutom kan markägare nu begära att få nyckelbiotoper avregistrerade. – Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på…

Naturvårdsverket: Skogsstyrelsens förslag riskerar ”betydande negativ påverkan”

Skogsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar till skogsvårdslagen. Naturvårdsverket är i sitt remissvar kritiskt till flera delar och menar att de kan innebära en ”betydande negativ påverkan på skogslandskapets…

Herman Sundqvist låter skogsbruk vila efter kritikstorm

Den senaste tiden har SVT avslöjat att Skogsstyrelsens chef Herman Sundqvist raderade mejlväxling med lobbyister och DN har skrivit om att han låg bakom ändrade miljömål, äger och avverkar skog…

Skogsstyrelsens chef raderade mejlväxling med lobbyister

Det stormar rejält om Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. SVT avslöjade att han raderat mejlväxling med skogsbolagens lobbyist och Dagens Nyheter att han äger skog för över 30 miljoner kronor som…

Läckt rapport avslöjar allvarlig situation för gamla hotade skogar

Tjänstemän på Skogsstyrelsen har slagit larm om att gamla kalkbarrskogar avverkningsanmäls i en anmärkningsvärt hög hastighet och att det finns allt mindre möjligheter att stoppa avverkningarna. Det är en av…

Kalhyggen på 2 500 kvadratmeter kan ingå i hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen har gått ut med en ny definition av hyggesfritt skogsbruk, bland annat för att ”underlätta dialogen inom skogssektorn”. Definitionen möjliggör att kalhugga ungefär en halv fotbollsplan åt gången. Sedan…

Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar

För drygt ett år sedan började det komma in extremt många ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Det liknades vid en ”hackerattack” och sedan dess har ansökningarna fortsatt komma in…

Regeringen skjuter till pengar för skydd av fjällnära skogar

I höstas begärde Skogsstyrelsen 360 miljoner extra i budget på grund av det rekordstora avverkningsintresset i fjällnära skogar. Nu har regeringen förstärkt myndighetens anslag för 2021 med den begärda summan. Skogsstyrelsen…

Avverkning intill sällsynta orkidéer stoppad

Två skogar i Kalmar län med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot är avverkningsanmälda. Skogsstyrelsen godkände planerna, men Oskarshamnsbygdens Fågelklubb lyckades stoppa avverkningen via Förvaltningsrätten i Växjö som gav fågelklubben…

Pin It on Pinterest