Fler artiklar om: skogsstatistik

Sammanställning av 45 studier: Ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring

En finsk genomgång av 45 skogsstudier om avverkningens påverkan på kollagring och koldioxidutsläpp kom fram till att ökad skogsavverkning ger minskad, sammanlagd kollagring i minst 100 år. För att uppnå…

Rekordstora avverkningar i Sveriges skogar

Med undantag för efter stormen Gudrun 2005 har det aldrig avverkats så mycket skog i Sverige som i fjol. Sammanlagt avverkades knappt 97 miljoner skogskubikmeter, vilket är en ökning med…

Pin It on Pinterest