Fler artiklar om: skogsbruk

Skogsbruket har drabbat blåbär och älgar

Blåbärsrisen har halverat sin utbredning i södra Sverige sedan 1950-talet och det har även drabbat älgar. Det moderna skogsbruket och klimatförändringarna anses vara orsakerna enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)….

Omfattande granskning av skogen från SVT:s vetenskapsredaktion

Under våren och sommaren ägnade Dagens Nyheter många artiklar åt att granska skogsbranschen i Sverige. Tidningen tog upp sådant som enbart miljöorganisationer och naturmedia skrivit om tidigare och sedan dess…

”Barkborrarna är inte problemet – de är ett symtom”

Runt om i Europa och Sverige sker kraftiga svärmningar av granbarkborren och det förväntas bli betydligt större utbrott i framtiden. Men det verkar finnas lösningar på problemet. Lösningar som experter på…

8 av 10 svenskar: värdefull skog ska skyddas

Sveriges befolkning tycks bli allt mer medveten om hur det ser ut i de svenska skogarna. En ny undersökning, utförd på uppdrag av WWF, visar att allt fler svenskar är…

Mångmiljongåva från skogsinvesterare till skogskämpar

En anonym välgörare har nyligen skänkt en stor summa till miljö- och naturorganisationen Fältbiologerna. Pengarna var tidigare framför allt investerade i skogsbolag. Fältbiologerna har fått en anonym gåva på hela…

Avverkningar försämrar skogars kolsänkor ”överraskande mycket”

En ny studie från Näringslivets forskningsinstitut Etla i Finland har kommit fram till att skogens förmåga att binda koldioxid försämras kraftigt efter avverkning. Forskarnas slutsats är att avverkning minskar den…

EU:s nya skogsstrategi ställer höga krav på skydd av gamla skogar

Miljörörelsen är över lag relativt nöjd med EU:s nya skogsstrategi som ställer nya krav, både när det gäller skogsbruket och skyddet av våra kvarvarande gamla skogar. Dagens Nyheter har åtskilliga…

Ny rapport varnar för att bränna träd som bioenergi

Att bränna träd som förnyelsebar bioenergi är inte så hållbart som EUs klimat och energi-politik framställer det som. Det framkommer i en ny rapport. Rapporten är skriven av det oberoende…

Stor studie om skogar – redan dålig ekologisk status kommer bli sämre

Det har släppts en ny rapport om det ekologiska tillståndet i norska skogar. Utifrån en lång rad faktorer klassas de som en bra bit under det som satts som gränsvärdet…

Skogar skapas effektivt utan människans inblandning

En ny studie, som följt skogstillväxt under 60 år, visar att skog som växer fram naturligt, på många sätt är bättre än planteringar. Dessutom är det troligen gratis och går…

EU:s nya skogsstrategi: Förbjud kalhyggen

Dagens Nyheter har fått tag på ett läckt utkast till EU:s nya skogsstrategi och i dokumentet står det bland annat att kalavverkningar bör stoppas, alla gamla skogar skyddas från skogsbruk…

De ställer upp i kyrkovalet för att prioritera naturen

I höstens kyrkoval i Svenska kyrkan ställer en ny nomineringsgrupp upp. De kallar sig Himmel och Jord och prioriterar skogs- och miljöfrågor. Nomineringsgrupper kan jämföras med partier i de allmänna…

Avverkning intill sällsynta orkidéer stoppad

Två skogar i Kalmar län med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot är avverkningsanmälda. Skogsstyrelsen godkände planerna, men Oskarshamnsbygdens Fågelklubb lyckades stoppa avverkningen via Förvaltningsrätten i Växjö som gav fågelklubben…

Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi

Flera miljöorganisationer lämnade i veckan EUs miljöplattform i protest mot att kriterierna för bioenergi är alldeles för svaga och inte längre baseras på forskning. Sverige och Finland pekas ut som…

Sveaskog lämnar kritiserad pr-kampanj

Pr-initiativet Svenska skogen har enligt Dagens Nyheter satsat över 150 miljoner kronor på lobby och reklam för att nå ut med det kritiserade budskapet att skogsbruket ska öka för klimatets…

Pin It on Pinterest