Fler artiklar om: skogsbruk

Tusentals deltog i finska skogsdemonstrationer

I sex finska städer gick i helgen demonstrationståg mot landets otillräckliga skydd av de sista naturskogarna. Över tio miljöorganisationer arrangerade demonstrationerna som fick tusentals människor att tåga i Helsingfors, Tammerfors,…

Hundratals hotade arter påverkas negativt av skogsbruket

Nio arter har utrotats i Sverige på grund av skogsbruket. Sex av dem sedan 1950-talet. Sett till Sveriges län har hundratals skogslevande arter utrotats regionalt på grund av kalhyggesbruket. Det…

Ytterligare tre kommuner går över till hyggesfritt skogsbruk

Nu börjar ytterligare tre kommuner bruka sina skogar med hyggesfritt skogsbruk. På så sätt återställs ekosystemen i skogarna och den biologiska mångfalden förbättras. Efter att bland annat Motala och Trollhättan…

Skogar fortsätter lagra mer kol i tusentals år

En ny studie från USA har kommit fram till att skogar fortsätter att lagra mer och mer kol under tusentals år. Men när skogsmaskinerna rullar in försvinner kollagringen snabbt. Världens…

Sammanställning av 45 studier: Ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring

En finsk genomgång av 45 skogsstudier om avverkningens påverkan på kollagring och koldioxidutsläpp kom fram till att ökad skogsavverkning ger minskad, sammanlagd kollagring i minst 100 år. För att uppnå…

Bör kalhyggesbruk räknas som avskogning?

På klimattoppmötet COP26 i Glasgow enades världens ledare om att stoppa avskogningen. Men forskare menar att definitionen är så snäv att den inte kommer göra så stor nytta som det…

Rekordstora avverkningar i Sveriges skogar

Med undantag för efter stormen Gudrun 2005 har det aldrig avverkats så mycket skog i Sverige som i fjol. Sammanlagt avverkades knappt 97 miljoner skogskubikmeter, vilket är en ökning med…

Stark granskning av skogsindustrin i ny bok

Att allt inte står rätt till i skogsindustrin har framkommit i åtskilliga rapporter, upprop och artiklar genom åren. Trots det har intresset från de stora granskande redaktionerna varit svalt för…

Skogsbolag lanserar biologisk mångfald-satsning – möts av kritik

I samband med biologiska mångfaldens dag sker inte bara många aktiviteter runt om i landet. En del företag passar också på att lyfta frågan. Skogsbolaget Stora Enso lanserar 30 olika…

M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet

Det finns nu en riksdagsmajoritet för att försvaga artskyddet och att kraftigt minska den svenska vargstammen. Moderaterna uttrycker det som att ”hotet från artskyddet ska avvärjas”. Det är Moderaterna, Centerpartiet,…

Skogsbruk har slagit hårt mot Kanadas skogsfåglar

Tidigare studier har visat att det har gått dåligt för fåglar i Nordamerika de senaste 50 åren. Sedan 1970 har de sammanlagda fågelpopulationerna minskat med 29 procent eller ungefär 3…

Skogs- och vägkantskämpar nominerade till naturvårdspris

SLU Artdatabanken har utannonserat de nominerade till årets naturvårdspris; Ebba Werner och Lena Gustafsson. De båda är nominerade eftersom de gjort ”enastående insatser” för att ”skapa bättre förutsättningar för Sveriges…

Riksdagens skogsbeslut ”gigantiskt misslyckande”

Riksdagen beslöt i veckan om en rad skogspolitiska frågor. Responsen från naturföreningarna är minst sagt kritisk. Dels beslutades om att 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark från Sveaskog AB…

Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk

Nyligen kom en rapport från en skogsmästare om hur ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt. Nu har även Naturskyddsföreningen sett över frågan och presenterar i en ny stor rapport…

Trollhättan ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Det rödgröna styret i Trollhättan har beslutat om att ta bort avkastningskravet för det kommunala skogsbruket. Därmed ska skötseln nu ställas om till hyggesfritt skogsbruk. Det ställs inte längre något…

Pin It on Pinterest