Fler artiklar om: skidanläggning

Planerade skidanläggningar i akut hotad björns livsmiljö

Marsicanobjörnen är en underart till brunbjörnen. Det finns bara 50-60 individer kvar i det vilda. Nu hotas de av fyra planerade skidanläggningar inom deras livsmiljö. Marsicanobjörnarna lever i den italienska…

Ytterligare 1,5 miljarder liter vatten till konstsnö tas från Natura 2000-område

Företaget Skistar fick idag sin ansökan om att öka vattenuttaget ur Åreälven och Åresjön med över 1,5 miljarder liter vatten godkänd av miljödomstolen. Vattnet används till att producera konstsnö till…

Pin It on Pinterest