Fler artiklar om: självpollinering

Självpollinerande växter drabbas snabbt när pollinatörer försvinner

Självpollinering är ett sätt för blommor att reproducera när det inte finns så många pollinatörer i närheten. Men en ny studie visar att självpollinerande växter förlorar sin genetiska variation snabbt…

Global genomgång: Hur beroende är växter av pollinatörer?

Många viktiga pollinatörer minskar i antal. Det är inte bara ett hot mot vår livsmedelsproduktion. Det drabbar världens vilda växter och kan gynna besvärliga ogräs. Många växter är i viss…

Pin It on Pinterest