Fler artiklar om: rostsångare

En av Sveriges yngsta fågelarter ringmärkt för första gången

Rostsångaren hör till de yngsta fågelarterna i Sverige. Den tillkom så sent som våren 2014 efter att rödstrupig sångare delats upp i de två arterna rostsångare och rödstrupig sångare. Idag…

Sveriges yngsta nya art funnen?

Igår sågs det en speciell raritet på Gotska Sandön. Man skulle kunna säga att arten bara är några veckor gammal och att artbestämma den kan ta tid, om det ens…

Sverige har fått nya fågelarter

Ibland händer det att forskning visar att det vi trott är en enda art egentligen är två olika arter. För svenska fågelskådare bestäms detta av Sveriges Taxonomikommitté och i veckan…

Pin It on Pinterest