Fler artiklar om: rönn

Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen

Skogsstyrelsen har konstaterat att i 60 procent av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det leder till att den biologiska mångfalden i skogen minskar…

Två nya trädarter funna i Sverige – så känner du igen dem

Två nya trädarter har upptäckts på Gotland. Mikael Hedrén, professor på biologiska institutionen vid Lunds universitet, berättar mer om fynden. De nya arterna är kloner med samma föräldrar – rönn…

Så fungerar lövens olika färger

Naturen anpassar sig nu till vintern och därför ändrar trädens blad sina färg och faller av. De olika färgerna skapas av ämnen i bladen. Vissa finns där hela tiden medan…

Pin It on Pinterest