Fler artiklar om: pollinering

Konstgödsel försämrar pollinering

Konstgödsel orsakar stora utsläpp och har orsakat stora skador på miljön i form av övergödning. En ny studie visar att det dessutom försämrar pollineringen. Forskare från Bristols universitet har visat…

Självpollinerande växter drabbas snabbt när pollinatörer försvinner

Självpollinering är ett sätt för blommor att reproducera när det inte finns så många pollinatörer i närheten. Men en ny studie visar att självpollinerande växter förlorar sin genetiska variation snabbt…

De mest värdefulla växterna för vildbin

En ny rapport har gått igenom 528 trädgårdsväxter och inhemska arter och hur populära de är hos vildbin. Björn Gustavsson, författare av publikationen ”Blommor för bin”, säger i Jordbruksverkets nyhetsbrev…

Stor studie av svenska pollinatörer

Det finns stor kunskapsbrist om vilka insekter som bidrar till pollineringen, men det är betydligt fler än de mest kända grupperna. Det är två av slutsatserna i en ny stor…

Spyflugor och andra okända pollinerare ska få uppmärksamhet

Vissa går så långt att de lägger ut ruttet kött vid sina fruktodlingar. Det säger en del om hur viktiga spyflugor och andra ”doldis-pollinerare” kan vara. Det är också ett…

Både bin och fåglar behövs för bra kaffeskörd

Utan både fåglar och bin skulle kaffeproduktionen minska med nästan 25 procent. Det är slutsatsen i en ny studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences. Forskarna…

Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer

I en ny studie visar forskare hur luftföroreningar kraftigt minskar både antalet pollinatörer och antal besök på blommor. Studien gjordes med nivåer av föroreningar långt under de uppmätta värdena i…

Lantbrukares insatser för pollinatörer kopplat till stöd

En ny internationell studie med intervjuer av 560 lantbrukare från hela världen har undersökt deras uppfattning om och insatser för pollinatörer och jämfört det med forskning och vilka ekonomiska stöd…

Global genomgång: Hur beroende är växter av pollinatörer?

Många viktiga pollinatörer minskar i antal. Det är inte bara ett hot mot vår livsmedelsproduktion. Det drabbar världens vilda växter och kan gynna besvärliga ogräs. Många växter är i viss…

Ny rapport: ”Jordbruket måste ha mer fokus på pollinatörer”

Förlusten av pollinatörer världen över är inte bara ett hårt slag mot den biologiska mångfalden, det hotar också mänsklighetens matsäkerhet. För att förbättra ekosystemtjänster som pollinering och biologisk bekämpning av…

Så påverkas humlor av varmare klimat

Många insekter uppskattar värme och kan komma att gynnas av ett varmare klimat, men för humlor kan både värmeböljor och köldknäppar utgöra ett problem. Det är forskare vid Imperial College…

Ny rapport om hur beroende vi är av pollinatörer

Flera studier visar att pollinerande insekter minskar i antal. En ny rapport från Our World in Data har granskat vilka av världens grödor som är helt eller delvis beroende av…

Ny studie: Träd viktiga för vildbin

En ny studie på det vanliga rödmurarbiet visar att det gynnas kraftigt av fler träd i jordbrukslandskapet och att det inte drabbas av konkurrens från humlor. LÄS ÄVEN: • Natursidans…

Nyttodjurparker ska gynna både djur och växter

Hur effektivt är det att anlägga små ytor för biologisk mångfald i fruktodlingar? Det ska ett nytt projekt i Skåne ta reda på. Projektet har startats av äppelodlare vid Kiviks…

Flugor står för en stor andel av pollineringen

En ny studie på odlingar i delstaten Washington i USA visar att flugor utgör en väldigt viktig del av pollineringen och för vissa grödor var det enbart flugor som stod…

Pin It on Pinterest