Fler artiklar om: östergötland

Skyddsvärd skog vid Odensgöl kalavverkas

Just nu avverkas en skog med höga naturvärden och flera rödlistade arter vid Odensgöl i nordvästra delen av Åtvidabergs kommun i Östergötland. Detta trots att bara 2 procent av den…

Ny appguide till fågellokaler ska gynna fågelskydd

Tåkern och Svartåmynningen känner kanske de flesta fågelskådare till. Men det finns betydligt fler ställen för den som vill skåda fågel i Östergötland. En ny app, ”Skåda fågel i Östergötland”,…

Framgångsrika insatser för hotade bin

Flera naturvårdsåtgärder för guldsandbiet och silvergökbiet av länsstyrelsen i Östergötland har gjort att de hotade arterna nu ökar i antal. Naturvårdsverket har bett länsstyrelsen i Östergötland att göra insatser för…

Fler lodjur än på över tio år i Östergötland

När länsstyrelsen i Östergötland inventerade lodjur i vintras kom de fram till att antalet lodjur i landskapet var större än det varit sedan inventeringarna inleddes för drygt tio år sedan….

Brist på död ved minskar biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Östergötland har upptäckt att det råder brist på död ved i länets naturreservat. De ska vidta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Betydelsen av död ved i…

Het fågellokal blir nytt naturreservat

Ett värdefullt område för häckande och rastande våtmarksfåglar har blivit ett nytt naturreservat i Östergötland. Området innefattar också ett stort område med grund havsvik. Svensksundsvikens naturreservat heter Östergötlands sjätte havsområde med…

Pin It on Pinterest