Fler artiklar om: nilfebermygga

Fiskar ny metod i kampen mot myggor som sprider smittor

Nu har forskare vid universitetet i Waterloo kommit på en metod som bekämpar västnilmyggan utan att insektsdödande bekämpningsmedel används. Fisken knölskallelöja har visat sig vara en effektiv och miljövänlig metod att…

Nilfebermygga hittad i Sverige

SVA har skickat ut ett pressmeddelande om att Sveriges 50:e art stickmygga – nilfebermygga, Culex modestus, hittades nu i juli. Myggan är känd för att kunna bära den fruktade smittan West Nile Fever,…

Pin It on Pinterest