Fler artiklar om: naturvårdsarbete

Paddorna som gjort comeback i hemlighet

För 100-200 år sedan var antagligen grönfläckig padda det vanligaste groddjuret på Öland. På 1990-talet dog den troligen ut från ön. Nu är den tillbaka tack vare ett långsiktigt arbete…

Från lastbilstester till biparadis

För 15 år sedan använde militären platsen för att övningsköra lastbilar. Idag är det ett uppskattat utflyktsmål i Växjö och ett paradis för bin, fjärilar och andra insekter. Längst ned…

Konstgjord ”öde” ö i Öresund full av liv

Peberholm, eller Pepparholmen, är en konstgjord ö som skapades på 1990-talet när Öresundsbron byggdes. Sedan dess har ön i stort sett inte haft några besök av människor och idag rymmer…

Bra år för vitryggig hackspett

Det fortsätter att gå allt bättre för den akut hotade vitryggiga hackspetten i Sverige. Fjolårets rekord har följts upp av ett ännu bättre år. Men det är fortfarande bara elva…

Naturvårdspris för aktivt bete längs å

Med hjälp av betande djur har ett tidigare igenvuxet område öppnats upp till gagn för växter och vadarfåglar. I samband med biologiska mångfaldens dag får insatsen ett pris. Det är…

Skogsstyrelsen skyddade rekordlite skog 2021

2021 var det sämsta året på 30 år när det gäller bildande av biotopsskyddsområden och naturvårdsavtal i Sverige, det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya…

Brittiska jordbrukare får betalt för återförvildande

I England inleds en satsning där jordbrukare kan få betalt för att på olika sätt återskapa natur eller göra naturvårdsinsatser för specifika arter. Satsningen inleds med 10-15 pilotprojekt under en…

Lovande plantering av ålgräs

Ålgräsängarna har minskat med upp till 80 procent på Västkusten. I våras inleddes ett nytt projekt där grov sand hälldes ut på botten följt av plantering av ålgräs. Nu visar…

Skogsbränder viktiga för biologisk mångfald

En ny avhandling från SLU, som jämfört olika skogsområden, visar att intensiva skogsbränder gynnar den biologiska mångfalden och att naturvårdsbränningar kan ha en liknande funktion om de görs på rätt…

Pris till biparadis som vill inspirera

Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne–Blekinge delade nyligen ut Den biologiska mångfaldens pris för åttonde gången. I år gick det Örkelljungabygdens natur och det biparadis som de skapat. Priset, som…

Nybro kommun – ett föredöme för naturvårdsinsatser

Nybro kommun, strax väster om Kalmar, har i många år jobbat med naturvårdsåtgärder både i stadskärnan, längs vägar, i naturreservat och på en lokal golfbana. De kan visa upp en…

Danmark utlyser tävling för årets bästa naturkommun

Som Natursidan berättat om tidigare arrangerar Danmark en tävling om vilken kommun som är den ”vildaste” i landet. Den kommun som gjort bäst insatser för naturen vinner en miljon danska…

Rekordår för ängshökar, men framtiden är oviss

Den starkt hotade ängshöken har haft ännu ett rekordår, mycket tack vare insatser från ideella naturvänner. Nu finns ett upparbetat, fungerande system för hur de kan skyddas, men framtiden för…

Internationellt samarbete för att rädda monarkfjärilarna

Jämfört med 1980-talet har antalet monarkfjärilar i världen minskat med i snitt hela 80 procent. Vissa populationer har drabbats ännu hårdare och 2020 var ett rekorddåligt år för fjärilarna. Nu…

Rekordår för fortsatt akut hotad vitryggig hackspett

Tack vare naturvårdsinsatser har den akut hotade hackspetten, som kräver gamla lövskogar, haft sitt bästa år på minst 30 år. Naturvårdsinsatserna hjälper även ungefär 200 andra hotade arter. Ett rekordår…

Pin It on Pinterest