Fler artiklar om: naturreservat

Många nya naturreservat skapade i Sverige

Den senaste månaden har det bildats många nya naturreservat i Sverige. Här är en genomgång av sju av dem. 1. Stöttingfjällets naturreservat, Västerbotten I Västerbotten har det näst största naturreservatet nedanför…

För få skyddade områden för flyttande fåglar

Flyttfåglar är väldigt beroende av skyddade områden längs sina flyttrutter. I dagsläget är vissa länder bra på att skapa reservat vid viktiga flyttlokaler medan andra länder är betydligt sämre. Det…

Två nya naturreservat i södra Dalarna

Den 5 november fattades beslut om två nya naturreservat i södra Dalarna, mot gränsen till Värmland. Det är Lakobergets naturreservat på 54 ha och Lållansbergets naturreservat på 129 ha. Båda…

Fågeljägare har överklagat naturreservatet i brandområdet

Naturreservatet i Hälleskogsbrännan har gjort succé sedan det öppnade och vi har även skildrat det i ett bildreportage. Nu har reservatet överklagats av en fågeljägare. Ärendet ligger nu hos miljöministern….

Bildreportage från unika naturreservatet Hälleskogsbrännan

Det nya naturreservatet i Västmanlands stora brandområde, Hälleskogsbrännan, innehåller unik natur. Det är lätt att förstå varför intresset är så stort för att besöka området. Här är vårt bildreportage från…

Naturreservat räcker inte längre till för att bevara arter

Naturreservat och nationalparker räcker inte längre till för att bevara arter och ekosystem.  När medeltemperaturen stiger ändras livsmiljön så att arterna inte längre skyddas. Detta enligt en studie av Lauren…

8 av 10 vill skydda naturen, men utvecklingen går oerhört långsamt

En ny undersökning från TNS Sifo visar att 81 procent av svenska folket tycker att det är viktigt att skydda natur och 67 procent instämmer helt eller delvis i att…

Naturreservat vandaliserat – polisen ointresserad

I sjön Åsnen i naturreservatet Hunshult har tolv personer under tre dygn huggit ned ett tiotal träd, eldat trots eldningsförbud och ignorerat tillträdesförbud. Polisen har inte inlett någon förundersökning trots att…

Böter för skogsavverkning i naturreservat

Sveaskog har dömts till 150 000 kronor i böter efter att ha avverkat ungefär 4,5 hektar skog i ett naturreservat. Sveaskog anmälde sig själva till länsstyrelsen efter att ha upptäckt…

Tre stora och viktiga naturreservat bildade på Madagaskar

Madagaskars regering har beslutat att skydda tre viktiga naturområden på den artrika ön. Sammanlagt skyddas därmed nästan 800 000 hektar värdefulla ekosystem med flera endemiska och hotade arter.  Områdena som…

Tolv nya naturreservat senaste veckan

Efter att regeringen beslöt att dela ut 430 miljoner extra till skydd av vår natur i mars har mängder av nya områden skyddats. Bara den senaste veckan har hela tolv…

Sveriges kanske bästa kungsörn- och fladdermuslokal blir naturreservat

I början av året uppmärksammades att det är ”kris” för örnarna i Fyledalen. Nu är det klart att området kommer bli ett statligt naturreservat. Det är dessutom glädjande för områdets…

Populärt område med klassisk fågelsjö ska bli naturreservat

Uppsala planerar att skapa ett nytt stort naturreservat av Hammarskog. I det 662 hektar stora området finns våtmarken Dalbyviken som förr var populärare än Hjälstaviken och som engagerat lokala naturkämpar…

Regeringen satsar 430 miljoner extra på naturen

Idag meddelade regeringen att svensk natur kommer få satsningar på 430 miljoner kronor extra i den kommande vårändringsbudgeten.  Pengarna delas upp mellan skydd av värdefull natur (250 mnkr), skötsel av värdefull…

Två nya naturreservat har bildats

Det har bildats två nya naturreservat i Sverige. De ligger i Arvidsjaurs och Jokkmokks kommun och båda innehåller gammal tallskog och en mosaik av myrar, sjöar och skogar. De två områdena…

Pin It on Pinterest