Fler artiklar om: naturreservat

Naturställen: Säterdalen

Säterdalen är ett ravinområde i Dalarna, runt Hyttbäcken och Ljusterån som blev naturreservat 2001 för att bevara den rika biologiska mångfalden i området. Här berättar  Anna-Lena Harmsund om ett av…

Gammal tjäderskog skyddas från avverkning i tre nya naturreservat

I Södermanland har det nu beslutats om tre nya naturreservat. Det gäller områden med gammal skog, som är livsmiljö åt tjädrar och många arter som är beroende av döende eller död…

Rigåsens naturreservat

Rigåsens naturreservat ligger i Sundsvalls kommun och Lidens socken. Sommartid får ej motorfordon framföras i området då det finns känsliga växter i marken, hotade arter så som kattfot, rödklint, ängsklocka…

1500 hektar skog i Dalarna blir nya naturreservat

Nästan 1500 hektar natur i Dalarna ska bilda de tre nya naturreservat Rörtjärnskölen, Knittarna och Blocktjärnåsen.  De tre nya naturreservaten ligger väster om ån Fulan i Älvdalens kommun och innehåller både unga och…

Allt större intresse för att inrätta kommunala naturreservat

Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket bildar kommunerna allt fler egna naturreservat. Under 2016 tillkom nio nya reservat på sammanlagt drygt 1000 hektar. – De kommunala naturreservaten är viktiga både för…

Läderlappslav och andra hotade arter skyddas i fyra nya naturreservat i Dalarna

Läderlappslaven är en rödlistad lavart (”nära hotad”) som trivs på gamla lövträd. Det är bara en av många känsliga arter som får ett tryggt hem när fyra nya naturreservat i Dalarna bildas….

Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

Naturvårdsverkets årliga fördelning av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur är klar och under 2017 ska fler områden än tidigare bevaras och bli tillgängliga för naturupplevelser. En majoritet av pengarna…

Klart: Kullaberg blir sammanhängande naturreservat och kanske nationalpark

Halvön Kullaberg i nordvästra Skåne rymmer natur med höga värden och en stor biologisk mångfald. Nu ska en ännu större del av området skyddas. Helsingborgs Dagblad skriver att Naturvårdsverket och länsstyrelsen…

Information om nationalparker och naturreservat samlas snart i mobilappar

I en snar framtid kommer information om våra nationalparker och naturreservat samlas i digitala appar för våra mobiltelefoner, det rapporterar P4 Norrbotten. På så sätt ska besökare enklare få aktuell och…

Rekordmånga naturreservat bildade 2016

Vi har i år rapporterat om mängder av nya naturreservat som bildats runt om i landet och bara den senaste veckan har ytterligare ungefär tio naturreservat utannonserats. I flera län har naturreservatsbildandet slagit rekord i…

Hela Kullaberg snart naturreservat

Halvön Kullaberg i nordvästra Skåne rymmer natur med höga värden och en stor biologisk mångfald. Nu ska en ännu större del av området skyddas. Helsingborgs Dagblad skriver att Naturvårdsverket och länsstyrelsen…

Nytt enormt naturreservat bildat i Mexiko

Ett nytt stort naturreservat har bildats i Mexiko, Mexican Caribbean Biosphere Reserve, på över 5,7 miljoner hektar. I reservatet ingår kust- och våtmarksområden men mest hav.  Närmare 1 900 arter, både…

Mängder av nya naturreservat utannonserade

Den senaste tiden har en lång rad naturreservat utannonserats över hela landet.  Täby Prästgård, Stockholm Det gamla odlingslandskapet Täby prästgård blir, efter 20 års arbete, nytt naturreservat. Reservatet innehåller stora områden…

Blekinges största turistmål blir naturreservat

Det har skett många turer med ön Hanö i Blekinge skärgård i höst. I slutet av augusti köptes ön på auktion av några av de boende på ön. Nu ska nästan hela…

Två nya naturreservat har bildats för att skydda äldre skog

De två nya naturreservat ligger i Ångermanland och rymmer sammanlagt ungefär 170 hektar gammal skog med höga naturvärden. Grannässkogen i Härnösand och Nävertjärnsskogen i Kramfors är numera naturreservat. Områdena rymmer äldre skog med mycket…

Pin It on Pinterest