Fler artiklar om: naturreservat

Gamla granar skyddade i nytt reservat

Barrskog som fått utvecklas fritt och som därmed rymmer många hotade arter – så beskrivs det nya naturreservatet Södra Blecksberget. Området ligger i Mora kommun, norr om Våmhus vid foten av…

Skyddade havsområden avgörande även för klimatet

Marina naturreservat är viktiga för att bibehålla den biologiska mångfalden i haven. En ny stor analys visar att de även kan ha avgörande betydelse för klimatarbetet. – Den här studien…

Kommunen stoppar avverkningen i Garphytteklint

Den långa kampen om Garphytteklint har nu nått en mycket viktig delseger – Örebro kommun har beslutat att inleda beredning av att skapa ett kommunalt naturreservat i området. Bakgrunden till kampen…

Kommun överklagar nej till naturreservat

Efter att länsstyrelsen avbröt sina försök att bilda ett naturreservat vid Garphytteklint har flera privatpersoner och Naturskyddsföreningen överklagat beslutet. Nu väljer även Örebro kommun att ta ärendet vidare och vill…

Länsstyrelsen ger upp naturreservat – direkt konsekvens av ny skogspolitik

Länsstyrelsen i Örebro län avbryter försöken att bilda ett naturreservat av Garphytteklint. Trots höga naturvärden och att länsstyrelsen bedömer området vara ”särskilt skyddsvärt i ett internationellt perspektiv”, har skogen nu…

Sverige näst sämst i EU på skyddad natur

Ny statistik från Eurostat visar att Sverige har ungefär hälften så mycket skyddad natur som snittet inom EU. Statistiken från 2021 gäller Natura 2000-områden och i EU är i snitt…

Höga naturvärden i naturreservat som tillåter kalhyggesbruk

Det tätortsnära naturreservatet Hågadalen-Nåsten utanför Uppsala tillhör de reservat där kalhyggesbruk är tillåtet. Nu visar en ny inventering att området innehåller höga naturvärden. I Hågadalens-Nåstens skötselplaner framgår att ”normala skogsbruksmetoder”,…

Kritik mot planerade avverkningar i Tyresta naturreservat

Ett naturreservat innebär inte alltid skydd mot avverkningar. Många så kallade skötselplaner tillåter skogsbruk. Så är till exempel fallet i ett naturreservat intill Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Naturreservatet runt…

Borgerliga partier vill kunna upphäva naturreservat

Moderaterna har lagt ett förslag om att naturreservat ska kunna upphävas. Det får stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Förslaget kommer från John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna, som tidigare…

Fågelsjöar blir nya naturreservat

I början av året får Västmanland tre nya naturreservat. Alla ligger i Sala kommun och två av dem är för fågelskådare välbekanta marker. De nya reservaten går under namnen Boda,…

Gammal skog och varierat landskap skyddade i nya naturreservat

Två nya naturreservat på sammanlagt 180 hektar har bildats i Dalarna för att skydda de naturvärden som finns i områdena. Dalarna har över 360 naturreservat och de kan alla ses…

Stort naturskogsområde skyddat i nytt reservat

Ett av Gävleborgs läns största obrutna skogsområden får ett permanent skydd när Klimparna blir naturreservat. Idag beslöt länsstyrelsen i Gävleborgs län för att bilda Klimparnas naturreservat. Syftet är att bevara…

Fyra nya naturreservat har bildats i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har bildat fyra nya reservat – tre av länets finaste skogsområden och ett vattendrag som är viktigt för havsöring har fått långsiktigt skydd. Dessutom är ytterligare naturreservat på…

Sveaskog anmäls till FSC igen – ska avverka fin skog i naturreservat

Sveaskog ska avverka flera artrika skogsområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat nära Hjälmaren, Eskilstuna kommun. En av de finaste skogarna som är…

Över 24 kvadratkilometer natur skyddad i Norrbotten

Den senaste tiden har tre nya naturreservat bildats i Norrbotten. Sammanlagt har 24,22 kvadratkilometer i huvudsak naturskogsområden nu fått skydd. – Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att…

Pin It on Pinterest