Fler artiklar om: naturreservat

Fågelsjöar blir nya naturreservat

I början av året får Västmanland tre nya naturreservat. Alla ligger i Sala kommun och två av dem är för fågelskådare välbekanta marker. De nya reservaten går under namnen Boda,…

Gammal skog och varierat landskap skyddade i nya naturreservat

Två nya naturreservat på sammanlagt 180 hektar har bildats i Dalarna för att skydda de naturvärden som finns i områdena. Dalarna har över 360 naturreservat och de kan alla ses…

Stort naturskogsområde skyddat i nytt reservat

Ett av Gävleborgs läns största obrutna skogsområden får ett permanent skydd när Klimparna blir naturreservat. Idag beslöt länsstyrelsen i Gävleborgs län för att bilda Klimparnas naturreservat. Syftet är att bevara…

Fyra nya naturreservat har bildats i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har bildat fyra nya reservat – tre av länets finaste skogsområden och ett vattendrag som är viktigt för havsöring har fått långsiktigt skydd. Dessutom är ytterligare naturreservat på…

Sveaskog anmäls till FSC igen – ska avverka fin skog i naturreservat

Sveaskog ska avverka flera artrika skogsområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat nära Hjälmaren, Eskilstuna kommun. En av de finaste skogarna som är…

Över 24 kvadratkilometer natur skyddad i Norrbotten

Den senaste tiden har tre nya naturreservat bildats i Norrbotten. Sammanlagt har 24,22 kvadratkilometer i huvudsak naturskogsområden nu fått skydd. – Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att…

Kampanj ska stoppa Uppsala universitets avverkningar i naturreservat

Kampen om skogen i Hågadalen-Nåsten går vidare. Naturskyddsföreningen Uppsala vill inte att det ska avverkas alls i naturreservatet och att skogarna ska ”skyddas på riktigt”. Skogschefen försvarar avverkningarna. Naturreservat i…

Länsstyrelsen tvingas agera mot drönare i naturreservat

I helgen såg privatpersoner hur drönare följde efter fåglar i naturreservatet Morups tånge i Halland. Tilltaget var det senaste i en lång rad incidenter och nu agerar länsstyrelsen för att…

Drönare – nya regler och så påverkar de naturen

Marknaden för drönare har exploderat på kort tid. I dagsläget kan vem som helst för några tusenlappar köpa en svävande farkost som monteras med en kamera och skapa häftiga filmsekvenser…

Markägare allt mer positiva till att etablera naturreservat

Markägare som inrättat naturreservat på sina marker är allt mer positiva till åtgärden. Enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är mer än tre av fem helt eller delvis…

Nytt 200 hektar stort naturreservat på Gotland

Det har bildats ett nytt naturreservat nära Visby. Det över 200 hektar stora Stora Vede i Follingboskogen skyddar stora naturvärden, men också ett rikt friluftsliv. – Området har flera skyddsvärda…

Universitetsförvaltningen stoppar planerad avverkning efter kritik

Protesterna mot att Uppsala universitets akademiförvaltning planerade en stor avverkning i ett populärt naturreservat blev stora. Både från anställda på universitetet och miljöorganisationer. Nu har förvaltningen dragit tillbaka sitt förslag…

Upprop mot avverkningar i naturreservat – Sveaskog: ”Vi tar hänsyn”

I början av februari skickades ett upprop till Sveaskog, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun gällande avverkningar i Hedlandets naturreservat. Sveaskog som äger marken utför skogsbruk…

Statistik över Sveriges nya naturreservat

2020 fick Sverige 131 nya naturreservat. Det var en kraftig minskning jämfört med 2019 och 2018 då 181, respektive 193 områden skyddades. Men minskningen i antal vägdes upp av ytan….

Kraftigt höjd budget för skydd av natur

Naturvårdsverket meddelar att budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Det totala anslaget ökade från 870 miljoner kronor 2020 till…

Pin It on Pinterest