Fler artiklar om: nacka

Byggplaner i ännu en grön kil i Stockholm

Den planerade bebyggelsen anses ha ”en stor påverkan” på naturvärdena i området, men behovet av bostadsbebyggelsen bedömts väga tyngre. Flera engagerade naturföreningar protesterar. Bara drygt en kilometer från byggplanerna i naturområdet…

Manifestation med ”ej naturreservat”-skyltar i hotad natur

Ryssbergen i Nacka kallas ”Stockholms närmsta gammelskog” med hundratals träd som är över 200 år. Men området hotas av exploateringsplaner. Förutom bostadshus ska det även byggas en bensinmack i skogen…

Konstgräsplaner planeras i grön kil med höga naturvärden

Nacka kommun i södra Stockholm planerar att anlägga flera konstgräsplaner i en viktig grön kil med höga naturvärden. Lokala naturföreningar protesterar mot beslutet som de menar kommer slå hårt mot…

Protester mot att skog runt populär kallvattenkälla ska avverkas

Skogen kring den populära Sandakällan i Nacka, där många hämtar sitt dricksvatten, är avverkningshotad. Källan ligger i ett vattenskyddsområde och dessutom i en nyckelbiotop, enligt Skogens pärlor. Sörmlandsleden passerar källan…

Bostäder och bensinmack planeras i värdefull gammal skog

Naturområde, som Skogsstyrelsen kallar ”i klass med Tyresta” nationalpark, hotas av avverkning. Istället för gammal skog med mycket död ved, artrika miljöer och våtmarker ska det byggas 550 bostäder, en…

Pin It on Pinterest