Fler artiklar om: mnemosynefjäril

Stipendium till insatser för hotade fjärilar

Entomologiska föreningen i Stockholm delar varje år ut Gustafssons stipendium till skydd för storfjärilsbiotoper. Nu har 2020 års stipendiat utsetts: Jan Olov Björklund – ett av de mest välkända namnen inom…

Naturvårdsinsatser med lagom bete har gynnat hotad fjäril

Mnemosynefjärilen är starkt hotad både i Sverige och Europa, men naturvårdsinsatser i Östhammars kommun har fått arten att öka från ett 20-tal individer 2004 till över 500 i år. Det…

Projekt för att rädda hotad fjäril igång

Mnemosynefjärilen lever numera endast på tre platser i Sverige. Ett av dem är Blekinges kustland och där pågår nu ett projekt för att förbättra fjärilens möjligheter att överleva. I sommar…

En enda hård vinter kan utrota Sveriges sista mnemosynefjärilar

I Sverige finns bara mnemosynefjärilen kvar på tre platser: Blekinges kustland, mellersta Upplands kustland och Medelpads kustland. Det finns så få individer kvar att en sträng vinter skulle kunna utrota arten i…

Pin It on Pinterest