Fler artiklar om: lövträd

Ny broschyr om skogens roll i klimatkrisen

”Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden.”  Det kan…

Europas skogsbruk inte bra för klimatet, enligt ny forskning

Att plantera träd bromsar nödvändigtvis inte klimatförändringen. Olika trädarter har olika egenskaper som påverkar både kollagring och lokal temperatur. Trots att Europas skogar har växt med 10 procent sedan 1750 har avverkning…

För lite gammal lövskog i Sverige för vitryggig hackspett

Den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten, har förvisso haft en bra höst med många individer som kommit in från Finland, men enligt en ny avhandling innehåller den svenska skogen för…

Så fungerar lövens olika färger

Naturen anpassar sig nu till vintern och därför ändrar trädens blad sina färg och faller av. De olika färgerna skapas av ämnen i bladen. Vissa finns där hela tiden medan…

Pin It on Pinterest