Fler artiklar om: lövskog

Allt fler skogsplanteringar – ökat intresse för ädellövskog 2018

Det anlades ovanligt mycket ädellövskog under 2018 med bidrag från Skogsstyrelsen. Dessa skogar anses ha hög biologisk mångfald och klarar dessutom stormar bättre.  Med ädellövskog menas enligt Skogsstyrelsens definition skogar där…

EU-bidrag ska utveckla turism till lövskogar

Litauen, Polen och Sverige får dela på 14 miljoner kronor från EU för att ”utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer” under tre års tid. LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om…

Trots rekord – läget akut för vitryggig hackspett

Idag skrev Naturskyddsföreningen en debattartikel i Svenska Dagbladet om att det bara finns ett enda häckande par vitryggiga hackspettar i Sverige och benämnde det som ”det sista”. Föreningen menar att…

Pin It on Pinterest