Fler artiklar om: levande skogar

Kritiskt läge – snart är naturskogarna borta

En ny databas över skogar med höga naturvärden visar att dessa skogar snart kommer vara avverkade och borta. – Läget är väldigt kritiskt, om takten fortsätter som idag så kanske…

Naturföreningar lämnar Skogsstyrelsens samverkan

Naturskyddsföreningen och WWF lämnar Skogsstyrelsens samverkansprocess och levererar hård kritik mot upplägget där skogsbrukets synpunkter väger tyngst. Naturföreningarna anser att processen riskerar att ”urholka uppföljningen av miljömålet Levande skogar”. Det…

kalhygge

Skogsstyrelsen: Allvarligt läge för biologisk mångfald i skogen

Skogsstyrelsen skärper tonen om läget i den svenska skogen – sämst går det för skogar med höga naturvärden. Den nya fördjupade analysen om miljömålet Levande skogar har tagits fram av Skogsstyrelsen….

Skogsstyrelsen: trenden i skogen är negativ

I stort sett samtidigt som en riksdagsmajoritet beslutat om en skogspolitik som naturföreningar kallar ”ett gigantiskt misslyckande” och ”bäst före-datum har passerat i skogspolitiken” redovisar också Skogsstyrelsen att det inte…

Sverige långt från miljömålet Levande skogar

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Enligt den senaste bedömningen uppnås inte målet i ett enda län till år 2030 och den allmänna trenden i landet är dessutom…

Stor studie om skogar – redan dålig ekologisk status kommer bli sämre

Det har släppts en ny rapport om det ekologiska tillståndet i norska skogar. Utifrån en lång rad faktorer klassas de som en bra bit under det som satts som gränsvärdet…

Skogsstyrelsen: Negativ utveckling i Sveriges skogar

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar slår Skogsstyrelsen fast att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar är negativ. De genomförda åtgärderna anses otillräckliga för att stoppa förlusten av…

”Allvarligt läge” för naturskog i Norrbotten

Skogsstyrelsen har utvärderat Norrbottens arbete med att nå miljömålet Levande skogar. De kommer fram till att trenden för miljömålet är negativ och att det beror på avverkningen av naturskogar, rapporterar…

Regeringen: Negativ trend för miljömålet levande skogar

Skogsstyrelsen och regeringen är inte överens om hur det går för miljömålet Levande skogar. Skogsstyrelsen anser att utvecklingen är neutral (varken positiv eller negativ), men regeringen anser att trenden är…

Miljömålen 2020: ”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp”

Naturvårdsverket har släppt sin årliga uppföljning av Sveriges 16 nationella miljömål. Slutsatsen är att ”vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen” och för många av målen…

Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Det återstår fortfarande en lång väg innan Sverige uppfyller de miljömål för levande skogar som vi tagit på oss. Skogar är den naturtyp som har sämst skydd i landet och…

Riksrevisionen ska granska om Sverige uppnår långsiktigt skydd av värdefull skog

Riksrevisionen har till uppdrag att granska ”vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används”. Nu ska de ta sig an miljömålet Levande skogar och granska…

Sverige fortfarande långt från att nå miljömål

14 av 16 miljömål kommer inte att nås till år 2020. Utvecklingen går åt rätt håll i vissa fall, men det går för långsamt och när det gäller ekosystemens återhämtning…

Omedelbara insatser krävs för att uppnå miljömålet Levande skogar

Miljömålet ”levande skogar” är långt ifrån att uppnås till 2020. Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, säger att det krävs ”omedelbara och stora insatser” om målet ska nås. Med…

Sverige fortfarande långt från att nå miljömålen

Det ser mörkt ut att nå de 16 miljömål som riksdagen satte upp 2014. Det är bara två av dem som är inom räckhåll och sju av dem ser inte…

Pin It on Pinterest