Fler artiklar om: lavar

Vilken art är det? Natursidans guide till artbestämning

Är du osäker på vad det är för fågel, svamp, insekt, växt, fisk, mossa, groddjur, spindel eller lav du har framför dig? Här är Natursidans guide till hur du får…

3 av 4 lavar i Sverige har nu fått svenska namn

Anders Nordin, Göran Thor och Janolof Hermansson har tillsammans med bidrag från många andra, gett svenska namn åt tre fjärdedelar av de lavar som är kända i Sverige. En lista…

Natursidans guide till lavar – luftens kvalitetsmätare

Lavarna är naturens luftindikatorer. Om du vill se om luften är ren där du bor kan du kolla vilka lavar som växer på träden. Hittar du skägglav är luften troligtvis…

Blyertslav har aldrig funnits – två lavar var en

Det finns över 2300 rapporter av arten blyertslav i Artportalen. Nu visar det sig att den aldrig funnits. Professorn som upptäckte den 1991 har nu insett, med modern tekniks hjälp,…

Det är inte tillåtet att plocka mossor och lavar i naturen hur som helst

Inför advent är det många som vill pryda adventstaken med fönsterlav (nej det är inte vitmossa). Men vad gäller egentligen? Är det tillåtet att plocka mossor och lavar i Sverige?…

Bok om signalarter i skog – ett viktigt verktyg för att skydda natur

Med ”Fältflora över signalarter i skog” i din hand kan du enkelt bedöma om en skog är en skyddsvärd så kallad nyckelbiotop eller om det är en relativt artfattig skog….

Beslut om många nya naturreservat i landet

Den senaste tiden har det beslutats om en lång rad nya naturreservat i landet. Här är ett urval. Gammelskog med fem rödlistade arter Länsstyrelsen i Västra Götaland har bildat det…

Dags att ändra i läroböckerna – ny kunskap om vad lavar är

I 140 år har vi fått lära oss att lavar består av en svamp och en alg som lever i symbios. Nu visar ny forskning från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitet…

Vitmossa lagrar kol i marken och är antiseptisk

Nu i adventstider förväxlas ofta vitmossa med fönsterlav, eller vit renlav, som den också kallas. Men fönsterlav och vitmossa är inte släkt med varandra, liknar inte varandra och har också…

Pin It on Pinterest