Fler artiklar om: kungsörn

Naturfilm: Häng med på flygtur med en kungsörn

I den här filmen får vi följa med en kungsörn på en flygtur i Altajbergen i Mongoliet. Där har kungsörnar använts för jakt av vilt sedan 1400-talet. Idag är jakt…

Ett av de bästa kungsörnsåren på 2000-talet

Som vi delvis rapporterat om tidigare har det varit ett riktigt bra år för Nordens kungsörnar, enligt det senaste kungsörnssymposiumet. Framför allt i de norra delarna. Med 193 lyckade häckningar…

Fler örnbon hittade – större möjlighet för exploatering i Örndalen?

Den stora planerade skidanläggningen Örndalen i Vemdalen är för tillfället stoppat på grund av en kungsörnshäckning i närheten. Just nu ligger ärendet för avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen efter att…

Bra år för kungsörnar i Danmark

Danmarks tre par kungsörnar har haft ett bra år och tillsammans fått fyra ungar på vingarna i år. Paren har fått ut sina ungar vid vitt skilda tidpunkter under året…

Naturfotograf hittade kungsörnsbo i planerad vindkraftpark

I våras beslöt länsstyrelsen i Västernorrland att planerna på en vindkraftpark med 27 snurror i Munkflohögen norr om Östersund kunde fortskrida. Även om det hade upptäckts kungsörnar i området så…

Sämre år för Gotlands kungsörnar efter fjolårets succé

I fjol kom hela 30 kungsörnsungar på vingarna i Gotland. Det var ett väldigt bra resultat och i år blev samma siffra enbart tio stycken. Enligt engagerade ringmärkare kan det…

Även i Värmland går det bra för kungsörnen

I Dalarna har utvecklingen för kungsörnen vänt och det föddes i år fler ungar än på tio år. Nu rapporterar även länsstyrelsen i Värmland om ett bra år. Trots att…

Efter krisen – rekordstarkt år för kungsörnen

I fjol såg det mörkt ut för kungsörnen i Dalarna. På bara några år hade stammen halverats och det kläcktes bara sex ungar under 2013. I år har dock trenden…

Naturfilm: Kungsörn attackerar ringmärkare

Ove Källström har ringmärkt kungsörnars ungar i 20 år. Nyligen blev han dock för första gången utsatt för attacker från föräldrarna. Attackerna filmades dessutom av Allehanda.se, som ni kan se…

EU-godkända diklofenak även hot mot örnar

Vi har tidigare skrivit om hur användningen av den antiinflammatoriska substansen diklofenak till boskap har drabbat gampopulationer i Indien och Nepal hårt och hur ämnet trots det börjat användas i södra Europa där…

Vindkraftpark byggs mitt i örnrevir

Vindkraftparken Mullberget i Jämtland byggs mitt i ett område där det häckar kungsörn. Anledningen är att energibolaget Svenska Vindbolaget (nuvarande Eolus) valde att enbart skicka in en inventeringsrapport från sommarhalvåret…

Nya miljögifter funna i norska kungsörnar

Vi har tidigare rapporterat om problematiken med hormonstörande kemikalier i vår natur. Perfluorerade ämnen är just en sådan grupp ämnen som väckt en hel del debatt och oro på sistone då man upptäckt…

Fåglar stoppar vindkraftspark

Planer på att bygga nio vindkraftverk på tre berg i Dalarna har stoppats av Mark- och miljödomstolen. Anledningen är att det i området finns kungsörn, bivråk, smålom, storlom och nattskärra…

Ny utställning om rovfåglar som symboler för svensk naturvård

”Kroknäbbarnas tid” är en utställning på Naturhistoriska riksmuseet som handlar om rovfåglar. Med hjälp av fotografier, filmer och föremål får besökarna veta mer om 17 svenska rovfåglar och flera av…

Kungsörnen på Öland skadade sig igen – avlivad

Uppdaterat 20140317: Den skadade kungsörnen på Öland som vilat upp sig i flera veckor, skadade sig igen när den skulle transporteras till Skanör där flygträning väntade. Skadan var den här…

Pin It on Pinterest