Fler artiklar om: kotula

Ny kartfunktion följer invasiva arters expansion

Det är nu lättare än någonsin att se hur invasiva arter sprider sig i landet och även att se om ett område rymmer signalarter och rödlistade arter. Nu har SLU…

Kotulan – invasiv växt som hotar Sveriges biologiska mångfald?

Den sydafrikanska växten kotula tycks sprida sig på flera platser i Sverige. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiolog och chef för ArtDatabanken, upptäckte nyligen att växten spritt sig kraftigt Skånes östra…

Pin It on Pinterest