Fler artiklar om: kollagring

Ny skogssida ska avverka myter

Det har lanserats en tydlig och lättöverskådlig webbplats om skogen som bemöter många av skogsavverkningsnäringens påståenden om hur bra det svenska skogsbruket är. Skogsekologen Jon Andersson jobbar som miljökonsult och…

Östersjöns blåstångskogar släpper ut metan

Vattenväxter som blåstång lagrar stora mängder växthusgaser från atmosfären. Nya studier från Östersjön visar dock att de även släpper ut en del metan, vilket till viss del motverkar algernas upptag…

Jordbrukare kan och vill vara viktig del av att nå miljömål

En studie från Storbritannien har visat att ett av de mest effektiva sätten att nå landets miljömål – både för klimat och biologisk mångfald – är att betala jordbrukare för att återskapa…

Ännu en studie: Gamla träd fortsätter lagra stora mängder kol

Ibland hävdas att skogar efter ett tag slutar lagrar kol och att det därför skulle vara effektivt för klimatet att avverka dem. Nu har det kommit ännu en studie som…

Världens insatser inte i närheten av 1,5-gradersmålet

En ny stor rapport går igenom 40 olika indikatorer för att nå 1,5-gradersmålet. Den kommer fram till att inte ett enda av dessa viktiga delmål är på väg att uppnås…

Avverkningstakten försämrar svenska skogens kollagring

2021 minskade nettoinlagringen av koldioxid i växande träd kraftigt. Anledningen är det avverkats så mycket skog de senaste åren. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU. Det avverkas rekordmycket…

Stor klimatnytta med återskapade våtmarker

Att restaurera våtmarker ger inte bara stora fördelar för biologisk mångfald. Det minskar också klimatutsläppen kraftigt enligt nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Enbart de åtgärder som gjordes…

Skogar fortsätter lagra mer kol i tusentals år

En ny studie från USA har kommit fram till att skogar fortsätter att lagra mer och mer kol under tusentals år. Men när skogsmaskinerna rullar in försvinner kollagringen snabbt. Världens…

Sammanställning av 45 studier: Ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring

En finsk genomgång av 45 skogsstudier om avverkningens påverkan på kollagring och koldioxidutsläpp kom fram till att ökad skogsavverkning ger minskad, sammanlagd kollagring i minst 100 år. För att uppnå…

Stora klimatfördelar genom att minska skogsavverkningen

För att få en snabb effekt på klimatet är minskad skogsavverkning i produktiva skogar en bra metod. Det visar forskare från Umeå universitet och Mittuniversitetet i en ny studie. Skogsindustrins…

EU-rapport: Fler träd, sämre biologisk mångfald

En rapport från Europeiska revisionsrätten konstaterar att även om skogstäcket ökat de senaste 30 åren i Europas skogar så har den biologiska mångfalden försämrats. Europeiska revisionsrätten skriver i sin rapport…

Daggmaskar förändrar ekosystem i norr

Vi är vana vid att se daggmaskar som något positivt för naturen och våra trädgårdar. De är effektiva på att omvandla löv till jord och är viktiga nedbrytare. Allt fler…

Avverkningar försämrar skogars kolsänkor ”överraskande mycket”

En ny studie från Näringslivets forskningsinstitut Etla i Finland har kommit fram till att skogens förmåga att binda koldioxid försämras kraftigt efter avverkning. Forskarnas slutsats är att avverkning minskar den…

Norsk studie: Gammal skog viktig för kollagring

Att låta träden stå är betydligt bättre för klimatet än dagens skogsbruk och gamla träd fortsätter ta upp mycket koldioxid. Det är slutsatserna i en ny norsk studie. Jogeir Stokland…

Svensk skog blir till 75 procent kortlivade produkter

Dagens Nyheter har begärt ut färsk statistik från Naturvårdsverket som avslöjar att det är en väldigt liten andel (cirka 22 procent) av träden från svenska skogar som blir långvariga produkter….

Pin It on Pinterest