Fler artiklar om: klimatförändringar

Fjäril anpassar sig snabbt till ett liv i norr

Svingelgräsfjärilen har expanderat norrut i takt med att klimatet blivit varmare. Ny forskning visar att det kan bero på att arten snabbt utvecklat en anpassning till de annorlunda dagslängderna i…

Även stora rovdjur hotas av klimatförändringar

Att växter blommar allt tidigare och att flyttfåglar tidigarelagt sin ankomst på våren i takt med att jorden värms upp är välkänt. Nu visar en ny studie att även stora…

FN: 1,5 katastrofer dagligen år 2030

En ny IPCC-rapport från FN av 270 experter från 67 länder har undersökt hur vi kan minska risken att drabbas av katastrofer i en värld som kommer uppleva allt fler…

Så kan vi lättare prata om flygresor och flygskam

Naturvårdsverket har gått ut med att vi svenskar måste minska våra utsläpp med nästan 90 procent. För att lyckas med det är färre flygresor en viktig del eftersom flyget står…

Omfattande anpassningar för att anpassa USAs jordbruk till klimatförändringar

Till år 2100 kommer klimatförändringarna påverka USA:s jordbruksmark så mycket att kraftiga anpassningar måste göras inom kort, det visar en ny studie. Forskarna har undersökt hur jordbruket i USA kommer…

Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

En ny studie, publicerad i Nature, visar att global uppvärmning tillsammans med intensivt jordbruk har kraftigt minskat både antalet insekter och artrikedomen av insekter. Flera studier har visat att förlusten…

Ostronört närmar sig utrotning i Sverige

Den strandlevande växten ostronört håller på att dö ut i Sverige. Anledningen är det allt varmare klimatet. Enligt Svenska Botaniska Föreningen kan arten bli den första som dör ut i…

Kraftig nedgång för fåglar i tropisk nationalpark

En 44 år lång populationsstudie i en nationalpark i Panama avslöjar en kraftig och överraskande nedgång av antalet fåglar i skogen. En klar majoritet av de undersökta fåglarna har minskat…

Allt varmare höstar drabbar fjärilar

Klimatförändringarna gör att vi får allt längre och varmare höstar. Enligt ny forskning orsakar det att fjärilar får allt svårare att klara vintern. Studien gjordes på den vanliga rapsfjärilen. Genom…

IPCC-rapporten: Det är nu eller aldrig

Ungefär samtidigt som svenska riksdagen röstat igenom ett förslag om att kunna upphäva naturreservat, sänka skatten på fossila bränslen och att inte stoppa importen av fossilgas och olja från Ryssland…

Sveriges kommuner inte i närheten av att nå Parisavtalet

Ett nytt digitalt verktyg, Klimatkollen.se, har lanserats för att visa hur Sveriges kommuner lever upp till klimatomställningen för att nå Parisavtalet. Det skulle kräva en kraftig sänkning av utsläppen, men…

Antal extrema skogsbränder ökar med 30 % inom 30 år

En ny rapport från FN:s miljöprogram (UNEP) har räknat ut att antalet ”extrema bränder” kommer öka kraftigt i framtiden. Redan till år 2030 kommer de kunna bli 14 procent fler…

Majoritet av svenskar upplever redan klimatförändringar

En ny Sifoundersökning på uppdrag av WWF Världsnaturfonden har frågat svenskar om klimatförändringar. Det finns en utbredd oro, framför allt bland landets unga. I undersökningen har de tillfrågade fått ange…

IPCC: Klimatkrisen snabbare och kraftfullare än väntat

I en tid när klimatkrisen varit extremt tydlig under lång tid har hundratals av världens främsta klimatforskare sammanfattat över 14 000 vetenskapliga artiklar. Deras viktigaste slutsatser: klimatkrisen förvärras snabbare än…

Ny studie: Golfströmmen närmar sig kritisk brytpunkt

Golfströmmen är en del av ett system som är viktigt för temperaturen och vädersystemen i stora delar av världen. Nu visar ny forskning att strömmen blivit allt mindre stabil. En…

Pin It on Pinterest