Fler artiklar om: kammarrätten

Även högsta förvaltningsdomstolen stoppar avverkning i Änokdeltat

Uppdatering 19 mars 2015: Även högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Skogsstyrelsen gjorde fel som gav tillstånd till avverkning av den värdefulla skogen i Änokdeltat. Enligt domslutet ska skogsvårdslagen hindra en…

Senaste nytt och sammanfattning om vargjakten

Kammarrätten bestämde torsdag 15 januari att det inte går att överklaga Naturvårdsverkets beslut om vargjakt och jakten inleddes därför dagen efter. Naturvårdsverket avslog dessutom den 22 januari flera naturföreningars överklagan…

Kammarrätten dömer ut licensjakt på varg

Idag meddelade Kammarrätten att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar förra vintern var olagligt. Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på vargar i januari 2013 överklagades först av Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen. Då…

Kammarrätten: Rätt med skyddsjakt i Junsele

Idag har kammarrätten i Stockholm kommit fram till att det fanns grund för Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på den så kallade Junselevargen i februari 2013. Eftersom tiden för skyddsjakten gick…

Naturvårdsverket: Ingen licensjakt på varg i år

Naturvårdsverket skickade nyss ut ett pressmeddelande om att de inte kommer att överklaga stoppet av vargjakten eftersom ”sannolikheten att domstolen tar upp ärendet är liten”. ─Jag vill poängtera att Naturvårdsverket…

Naturvårdsverket överklagar vargjaktsstoppet

Förvaltningsrätten beslöt i onsdags att vargjakten skulle stoppas, åtminstone för stunden. Idag överklagade Naturvårdsverket nämligen beslutet till kammarrätten.  – Vi vill att licensjakten ska kunna genomföras. Vi vill också ha…

Pin It on Pinterest