Fler artiklar om: jordmån

Jord i butik innehåller ofta ”fossilt bränsle”

Att köpa säckar med jord till trädgården är inte oproblematiskt ur miljösynpunkt, men det finns sätt att odla utan att bidra till att förstöra naturen och klimatet. När du köper…

Jordmånen försämras av global uppvärmning och antibiotika

Forskare vid Cary Institute of Ecosystem Studies har upptäckt att mikroorganismerna i jorden, som hjälper näring att cirkulera och lagrar kol, drabbas av flera mänskliga aktiviteter. Globalt sett finns ungefär…

FN: Världens jordmån är hårt ansatt

I en ny rapport fastslår FN att 95 procent av världens jordmån är under ”hård press” och att allt större andel är förgiftad av våra utsläpp, gruvor, jordbruk och dålig…

En tredjedel av matjorden borta i USA:s majsbälte

Det intensiva jordbruket i USA har utarmat jorden som tidigare var så bördig. 400 000 kvadratkilometer har helt förlorat det näringsrika matjordslagret och det orsakar stora växthusgasutsläpp och enorma ekonomiska…

Hettan och klimatförändringar slår hårt mot jordmånen

En ny studie i Nature visar att hetta och torka kan ha en mer djupgående negativ påverkan på jordmånens ekosystem än vad man tidigare trott. Det kan i sin tur medföra…

Pin It on Pinterest