Fler artiklar om: jordbruk

Ny studie: Jordbruk kan kraftigt gynna biologisk mångfald med bibehållen skörd

En långtidsstudie från Storbritannien visar att det går att göra stora insatser för fåglar och fjärilar i jordbruket utan att försämra matproduktionen. Intensifieringen av jordbruket har slagit hårt mot djuren…

Även gnagare ägnar sig åt ”jordbruk”

Det är känt sedan länge att många andra djur ägnat sig åt boskapsskötsel och jordbruk långt innan mänskligheten kom på idén. Nu har forskare upptäckt att även gnagare hör till…

Minskade luftföroreningar ger större skördar

Att luftföroreningar från trafiken drabbar vår hälsa på olika sätt är välkänt, likaså att de slår hårt mot pollinatörer. Nu visar en ny studie att även jordbrukets skördar blir mindre…

Omfattande anpassningar för att anpassa USAs jordbruk till klimatförändringar

Till år 2100 kommer klimatförändringarna påverka USA:s jordbruksmark så mycket att kraftiga anpassningar måste göras inom kort, det visar en ny studie. Forskarna har undersökt hur jordbruket i USA kommer…

Maskar drabbas av intensivt jordbruk – ärtväxter hjälper

En ny studie har undersökt hur de viktiga daggmaskarna kan gynnas i jordbruket trots att de drabbas hårt av jordbearbetning. Daggmaskar gör en stor insats för att skapa jordar med…

Ökad vattenbrist i framtidens jordbruk

En ny studie visar att klimatkrisen kommer orsaka att mer än 80 procent av världens jordbruksmark kommer få ökad vattenbrist till år 2050. Forskarna undersökte både det som kallas ”grönt…

Småbruk främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Småbruk med betande djur skapar betydligt mer ekosystemtjänster och biologisk mångfald jämfört med närliggande gårdar som specialiserat sig på växtodling. Sverige har, precis som övriga EU-länder, snabbt fått ett allt…

EU kritiska till Sveriges bristande miljötänk i jordbruket

EU-kommissionen anser att Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik måste öka kolinlagringen, stärka biologisk mångfald och minska utsläppen från animalieproduktionen. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU har inte bara en enorm budget…

Nya bevis för hur bekämpningsmedel slår mot bin

En ny studie visar att bihonor nobbar hanar som utsatts för ett svampgift som är vanligt i jordbruket. Medlet drabbar därmed hela bipopulationers förmåga att föröka sig. Bara för att…

Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

En ny studie, publicerad i Nature, visar att global uppvärmning tillsammans med intensivt jordbruk har kraftigt minskat både antalet insekter och artrikedomen av insekter. Flera studier har visat att förlusten…

Även modernare byggnader har drabbat jordbruksfåglar

Att det går väldigt dåligt för jordbruksmarkernas fåglar i Europa har slagits fast i flera studier. Nu visar forskning i Polen att en underskattad faktor är moderniseringen av jordbrukets byggnader….

Ännu en dispens från ”förbjudet” bidödande medel

Åtskilliga studier har pekat ut ämnet neonikotinoider som en fara för bin och andra insekter. Nu har dock jordbrukare i Storbritannien fått dispens för att använda medlet. Även i Sverige…

Igelkottar minskar kraftigt på landsbygden

Igelkottar i städer klarar sig ganska bra, på landsbygden går det väldigt dåligt. Det är slutsatsen i en ny rapport från Storbritannien. Igelkottarnas minskning i antal på den brittiska landsbygden…

Hård kritik mot EU:s jordbrukspolitik – Sverige sågas

EU:s gemensamma nya jordbrukspolitik skulle bli rättvisare, grönare och ha högre miljö- och klimatambitioner. Men när miljöorganisationer gått igenom ländernas planer är deras slutsats att de är långt ifrån tillräckliga….

Brittiska jordbrukare får betalt för återförvildande

I England inleds en satsning där jordbrukare kan få betalt för att på olika sätt återskapa natur eller göra naturvårdsinsatser för specifika arter. Satsningen inleds med 10-15 pilotprojekt under en…

Pin It on Pinterest