Fler artiklar om: javanoshörning

Två upptäckta kalvar väcker hopp för javanoshörningen

Det återstår bara drygt 70 individer av javanoshörningen. Nu har dock två kalvar hittats, vilket skänker visst hopp för den akut hotade arten. De två kalvarna, som döpts till Helen…

Naturvårdsinsatser har lyckats – javanoshörningen ökar i antal

Indonesien har meddelat att det nu finns 72 javanoshörningar kvar i världen. Det är en ökningen med fyra individer sedan i fjol och med minst 20 javanoshörningar jämfört med för…

Naturfilm: Ungar som ger hopp till akut hotad javanoshörning

Javanoshörningen är en av världens mest hotade djurarter och det finns troligen inte fler än 60 individer kvar i det vilda. Den senaste tiden har dock kamerafällor glädjande nog kunnat…

Legal handel med noshörningshorn?

Det finns idag fem noshörningsarter av vilka tre är akut hotade, en är sårbar och en har status som nära hotad enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier. De två afrikanska arterna,…

Pin It on Pinterest