Fler artiklar om: inventering

Hotade arter upptäckta i skogar som ska avverkas

I över 30 års tid har ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker” inventerat avverkningshotade skogar med höga naturvärden. Genom åren har det lett till att flera skogar skyddats och att hundratals människor…

Dåligt häckningsår för pilgrimsfalken

Så mycket som 40 procent av den häckande populationen av pilgrimsfalkar kan ha försvunnit i år och klippor som haft falkhäckningar i tio-tolv år gapar nu tomma. Det visar tidiga…

Ideella krafter har inventerat alla skyddsvärda skogar i Orsa

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har gjort ett stort arbete med att inventera alla skyddsvärda naturskogar över 30 hektar i hela kommunen. Det ideella arbetet vill de nu att berörda parter…

Är monarkfjärilarnas kollaps överdriven?

Natursidan har rapporterat en hel del om monarkfjärilarna i Nord-, Central- och Sydamerika. Inte minst om deras katastrofala nedgång. I en ny studie hävdar dock en grupp forskare att det…

Vinnarna och förlorarna i den svenska fågelfaunan

Varje år genomför över 700 fågelskådare inventeringsrundor i Sverige och räknar alla fåglar de hör och ser. Deras resultat sammanställs i en rapport som ger en bild av hur det…

Fortsatt stark negativ utveckling för jordbruksmarkernas fåglar

Det går inte bra för fåglar som häckar i jordbrukslandskapet i Sverige. Allt intensivare jordbruk är enligt en ny rapport förklaringen. Småskaligt jordbruk har ersatts med gigantiska gårdar och naturbetet…

Var fjärde kustfågel minskar i Bottniska viken

Efter tio års inventering av kustfåglar i Bottniska viken har ett resultat tagits fram. Det visar sig att det är betydligt fler fågelarter som minskar i antal än som ökar….

Skogspris till ung inventerare

Wild Swedens pris Save the Forest Award delas årligen ut till ”de goda krafterna som verkar för Sveriges vilda och vackra skogar”. I år går priset till Anton Björk för…

Stor inventering av hotade fjällnära skogar

Det senaste året har avverkningsanmälningarna i de fjällnära skogarna ökat med nästan 400 procent. I en ny rapport, baserad på en stor inventering, visas att det finns mängder av höga…

Norsk granskning: Inventerare som hittar få arter får fler jobb

En ny granskning av NRK visar att systemet för exploatering i vårt grannland gynnar naturinventerare som hittar få hotade arter. Exploatörer anlitar hellre oberoende inventerare som ”missar” hotade arter än…

Nyupptäckt koloni av hotade svalor

I veckan upptäcktes att backsvalor byggt bo i en stor hög med flis på en arbetsplats utanför Piteå. Tack vare snabbt agerande kunde området spärras av och är nu skyddat…

Hjälp till att kartlägga Europas största skalbagge

Ekoxen, Europas största skalbagge, har minskat kraftigt i norra Europa de senaste årtiondena och nu vill länsstyrelsen ta hjälp av allmänheten för att kartlägga utbredningen i Sverige. Den fridlysta arten…

Unika svämskogar i Dalarna avverkas bit för bit

Unnån i Dalarna är en fyra mil lång oreglerad å som slingrar sig fram. Längs vattnen finns unika naturskogar med döende träd och en rikedom av arter. Naturskyddsföreningen i Orsa…

Oroväckande rapport om skogens fåglar i Sverige

Det har skett en kraftig förändring för Sveriges skogsfåglar. Det är nu fler skogsfågelarter som minskar i antal än som ökar. Sämst går det för de fåglar som vill ha…

Stipendium till nystartad fjärilsförening som inventerar väglöst land

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark har bara funnits sedan sommaren 2018, men har redan hunnit med att starta en mängd projekt och engagera lokalbefolkningen. Nu belönas föreningen och eldsjälen bakom…

Pin It on Pinterest