Fler artiklar om: invasiva arter

Lodjur tar invasiva mårdhundar i Finland

Finland håller på att ta fram en ny förvaltningsplan för rovdjur. I den lyfts det fram att lodjur kan decimera bestånd av de invasiva mårdhundarna. Forskning i Finland har visat…

Naturvårdsverket: Skogsstyrelsens förslag riskerar ”betydande negativ påverkan”

Skogsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar till skogsvårdslagen. Naturvårdsverket är i sitt remissvar kritiskt till flera delar och menar att de kan innebära en ”betydande negativ påverkan på skogslandskapets…

Daggmaskar förändrar ekosystem i norr

Vi är vana vid att se daggmaskar som något positivt för naturen och våra trädgårdar. De är effektiva på att omvandla löv till jord och är viktiga nedbrytare. Allt fler…

En av världens mest invasiva arter sprider sig i Sverige

Det görs allt fler fynd av ullhandskrabba i Sverige. Det är oroande för den biologiska mångfalden. – Den räknas som en av de mest invasiva arterna i världen oavsett om det…

Kenya satsar på att göra bioenergi av invasiv växt

Victoriasjöns stränder är fyllda av invasiva vattenväxter som normalt sett hör hemma i Sydamerika. Nu har ett nytt projekt inletts för att omvandla problemväxten till biogas. Det är växten vattenhyacint…

Parkslide – den invasiva växten som är i en egen liga

Det sprids många idéer om hur parkslide ska bekämpas. Men många av dem förvärrar bara situationen. En av världens främsta experter på ämnet är säker på vad som är den…

Biologisk mångfald och rovdjur viktiga faktorer mot invasiva arter

Det finns många exempel på hur mänskligheten fört in nya arter som förstört eller orsakat stora skador i befintliga ekosystem. Karpar importerades till USA från Asien och har nu slagit…

Dålig kunskap om invasiva arter i Sverige

Kunskapsbristen är stor om hotet från invasiva arter. Men flera naturföreningar är engagerade i bekämpningen. Invasiva arter är ett stort hot mot svenska djur och växter, men kunskapen är bristfällig…

Australien föreslår utegångsförbud för tamkatter

I Australien utgör övergivna tamkatter ett stort hot mot vilda djur. De har nu spritt sig till 99,8 procent av landets yta och de beräknas äta flera miljarder inhemska djur…

Igelkottar bekämpas på Nya Zeeland

På många håll i Europa går det dåligt för igelkottarna och i Sverige bedöms de vara ”nära hotade” enligt rödlistans kriterier. På Nya Zeeland anses de dock vara invasiva och…

Snabb återhämtning när ”Råttön” blev av med sina råttor

För drygt tio år sedan var ön så hårt åtgången av invasiva råttor att den var kusligt öde och kallades Råttön. Idag sjuder livet åter på Hawadaxön. Allt fler öar…

Nya Zeeland importerar nya arter för att bekämpa invasiva getingar

Landet med en lång historia av invasiva arter ska nu importera insekter från Europa för att bekämpa invasiva getingarter. Nya Zeelands ursprungliga flora och fauna har drabbats hårt av människans…

Ny kartfunktion följer invasiva arters expansion

Det är nu lättare än någonsin att se hur invasiva arter sprider sig i landet och även att se om ett område rymmer signalarter och rödlistade arter. Nu har SLU…

Oväntade följder när öar rensas från invasiva råttor

2011 utrotades de invasiva svartråttorna från palmyraatollen. De hade i årtionden tagit över ön och ätit upp allt från krabbor och havsfåglars ägg till varenda frö eller nöt de kunde…

Trädgårdsväxten som hotar alvarets ekosystem

Att hitta plantskolor som säljer spärroxbär är inte svårt. Men trädgårdsväxten orsakar problem. SVT Småland rapporterar att den sprids på alvaret på Öland ”i raketfart” och att det kan få…

Pin It on Pinterest