Fler artiklar om: inhemska arter

Importerade träd dåliga för städers insektsliv

En ny studie från Lunds universitet visar att importerade träd som planteras i stadsparker har en negativ påverkan på insektslivet. Forskarna förvånades över att det var så stor skillnad på…

Trädgårdar har ”central roll” för pollinatörer

En ny studie har undersökt hur mycket nektar som produceras i trädgårdar. Forskarna blev överraskade över den stora mängden och kunde fastslå att trädgårdar spelar en avgörande roll för att…

Fåglar undviker trädgårdar med många främmande växter

I en ny studie från USA framgår att i trädgårdar med många importerade, främmande växter har insektsätande fåglar svårt att klara sig. Anledningen är att insekterna som fåglarna normalt sett…

Pin It on Pinterest