Fler artiklar om: hyggesfritt

Nu har det blivit lättare att stötta naturvänligt skogsbruk

Intresset för att köpa virke som inte kommer från kalhyggen ökar och allt fler skogsägare vill använda sig av andra metoder. Via Plockhugget finns nu möjligheter att stötta omställningen i…

Ytterligare tre kommuner går över till hyggesfritt skogsbruk

Nu börjar ytterligare tre kommuner bruka sina skogar med hyggesfritt skogsbruk. På så sätt återställs ekosystemen i skogarna och den biologiska mångfalden förbättras. Efter att bland annat Motala och Trollhättan…

Skogspris till folkbildare i hyggesfritt skogsbruk

Naturskyddföreningens skogspris går i år till skogsägaren som ägnat sig åt ett konventionellt skogsbruk med kalhyggesbruk i 30 år, men som de senaste åren engagerat sig för att inspirera andra…

Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk

Nyligen kom en rapport från en skogsmästare om hur ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt. Nu har även Naturskyddsföreningen sett över frågan och presenterar i en ny stor rapport…

Trollhättan ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Det rödgröna styret i Trollhättan har beslutat om att ta bort avkastningskravet för det kommunala skogsbruket. Därmed ska skötseln nu ställas om till hyggesfritt skogsbruk. Det ställs inte längre något…

Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt

En ny rapport, som skogsmästaren Annalena Lohaus skrivit åt Greenpeace, visar att det finns hållbara alternativ till Sveriges skogsbruk som kan säkra skogarna mot klimatförändringarna och ge mer produktiva skogar…

Kalhyggen på 2 500 kvadratmeter kan ingå i hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen har gått ut med en ny definition av hyggesfritt skogsbruk, bland annat för att ”underlätta dialogen inom skogssektorn”. Definitionen möjliggör att kalhugga ungefär en halv fotbollsplan åt gången. Sedan…

Avverkningar försämrar skogars kolsänkor ”överraskande mycket”

En ny studie från Näringslivets forskningsinstitut Etla i Finland har kommit fram till att skogens förmåga att binda koldioxid försämras kraftigt efter avverkning. Forskarnas slutsats är att avverkning minskar den…

Ny studie: Hyggesfritt mer lönsamt än kalhyggen

En ny studie på granskogar på torvmarker visar att det är mer lönsamt att använda plockhuggning/hyggesfritt skogsbruk än att kalavverka. Dessutom är det bättre för miljön. Studien, som publicerats i…

Intensivare skogsbruk är fel väg i klimatkrisen

En intensivare produktion av skogsråvara kan inte rädda klimatet. Enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen riskerar det tvärtom att leda till större utsläpp och än värre kris för den biologiska…

Skogsmesarna som drabbats hårt av skogsbruket kan enkelt hjälpas

Talltita och entita har varit vanliga arter i de svenska skogarna, men har minskat med hela två tredjedelar de senaste 30 åren. I år hamnade båda arterna på den nationella…

Ny studie: Kalhyggen värst för miljön, hyggesfritt gynnar samhället

En ny studie från Lunds universitet undersökte hur skogen som helhet kan göra som störst nytta för samhället. Forskarnas slutsats var att hyggesfritt skogsbruk gav minst koldioxidutsläpp till atmosfären och…

Intresset för hyggesfritt skogsbruk har exploderat

Bättre för miljön och den biologiska mångfalden, mindre riskabelt, håller liv i landsbygden och dessutom lönsamt – det är inte konstigt att intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. – Vi ser en ökande…

Stor rapport om tjädern i Sverige: Början på regionalt utdöende

I Sverige lever 25 procent av världens alla tjädrar, men det saknas kännedom om tjäderpopulationens utveckling på lång sikt. Nu har BirdLife Sverige samlat in ett stort antal studier och släppt…

Ny bok om ekosystembaserat och lönsamt skogsbruk

– Det är helt avgörande att dagens skövlande skogsbruk upphör. Istället krävs ett ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som gör det möjligt att både hugga träd och ha skogen kvar, skriver…

Pin It on Pinterest