Fler artiklar om: honungsbi

Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor

Ännu en studie har kommit fram till att vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket drabbar bin. Det är forskare vid University of Oxford som kommit fram till att vanliga bekämpningsmedel mot insekter…

Effektiv social distans hos honungsbin med smitta

Precis som fladdermöss har honungsbin visat sig ha en effektiv social distansering om bisamhället hotas av parasiter. Bisamhällen ändrar sin sociala struktur när de parasiteras av varroa-kvalster. Normalt sett brukar…

Ny studie: Honungsbin konkurrerar ut vildbin

Nu har ännu en studie undersökt hur vildbin påverkas när det introduceras honungsbin i ett område. Forskarna kom fram till att det kan leda till konkurrens och att vildbin hotas….

Ny studie: Bikupor drabbar vildbin och minskar jordgubbsskörd

Den som vill gynna biologisk mångfald och skörd av grödor som jordgubbar eller pumpa bör inte ha bikupor med honungsbin i närheten. Det visar ny forskning från USA. – Det finns…

Bin använder djuravföring som försvar

Honungsbin i Asien har utvecklat flera försvarsmetoder mot de bålgetingar som angriper och invaderar deras bon. Ny forskning visar att de bland annat täcker ingången till boet i djuravföring för…

50 miljoner döda bin i Kroatien – kopplas till bekämpningsmedel

En region i Kroatien har meddelat att de drabbats av en naturkatastrof sedan 50 miljoner bin hittats döda i området. Den troliga orsaken är jordbrukets användande av insektsgifter. Just nu…

Bikupor påverkar vilda pollinatörer negativt

En ny studie som utförts i Paris visar att bikupor med honungsbin i närheten påverkar antalet vilda bin, humlor och skalbaggar negativt. Att det hittas färre pollinatörer i naturen och…

Massiv bidöd i Brasilien kopplas till bekämpningsmedel

Ungefär 500 miljoner bin har dött enbart i Brasiliens fyra sydliga stater hittills i år. Bidöden kopplas till landets flitiga användning av insektsgifter som är förbjudna i många andra länder….

Honungsbin sprider sjukdomar till humlor

Humlor som besöker samma blommor som honungsbin kan smittas av sjukdomar som tambina bär på. I en ny studie visas att smittorna till och med kan vara en huvudorsak till…

Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa

Bolaget Monsantos ogräsmedel Roundup är ett av världens mest använda. På sistone har det hamnat i hetluften eftersom det innehåller glyfosat som anses kunna öka risken för cancer. Nu visar…

Biodlare i USA förlorade 33 procent av sina kolonier senaste året

Enligt en ny landsomfattande undersökning från USA förlorade biodlare i USA 33 procent av sina bikolonier det senaste året. Jämfört med de senaste årens siffror är det en relativt positiv utveckling…

App ska hjälpa biodlare rädda smittade bin

Kvalstret varroa orsakar varje år miljontals bisamhällens död. Nu har Björn Lagerman i Lindesberg kommit på hur biodlare enkelt kan identifiera om bin är smittade och på så sätt snabbt sätta in…

Hos honungsbin bidrar de svaga till kolonins överlevnad

Östasiatiska honungsbin (nära släkting till det vanliga honungsbiet) är känsliga för den vanliga kvalsterparasiten varroa. Men det är inte bara en nackdel. Individer som drabbas av parasiten blir försvagade och…

57 olika bekämpningsmedel funna i förgiftade honungsbin

Bipopulationer minskar världen över och många studier pekar på att olika bekämpningsmedel är en del av orsaken. Neonikotinoider är grupp kemikalier som särskilt har misstänks och har också förbjudits i…

Honungsbin verkar känna om det kommer regna dagen efter

En grupp forskare har lyckats visa att honungsbin arbetar hårdare och längre dagen innan ett regnoväder. De tycks känna av förändringar i luftfuktighet, temperatur och lufttryck, som brukar föregå regnstormar….

Pin It on Pinterest