Fler artiklar om: granskog

Första långtidsstudien: Granskogar växer inte snabbare i varmare klimat

Det har länge påståtts att ett varmare klimat leder till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog och att det därmed skulle ge ökad inlagring av kol (om skogarna får stå…

Granplanteringar bakom allt brunare sjöar i Sverige

Enligt forskaren Emma Kritzberg kan de allt brunare sydsvenska sjöarna bero på att det planteras så mycket gran i dessa områden. Det rapporterar SVT Skåne. Enligt SVT Skåne har teorin tidigare…

Mindre sjukdomar i artrika barrskogar

En ny forskningsstudie från SLU visar att ju fler olika arter det finns i en barrskog, desto färre sjukdomssymptom.  Det är ett komplext system mellan svampar och träd, som studerats…

Kritik mot trädplanteringen efter stormen Gudrun

Stormen Gudrun blåste för tio år sedan omkull miljontals träd i Sverige. På de stora områdena har det planterats nya träd, men urvalet får kritik av Skogsstyrelsen. Skogsägarna har nämligen…

Pin It on Pinterest